Search

Konkursy 2017/2018

      Zapraszamy zdolnych uczniów, wykazujących szczególne zainteresowania wybranym przedmiotem nauczania, prezentujących rozległą wiedzę , wykorzystujących umiejętności twórczego myślenia do rozwiązywania trudnych zadań problemowych do zięcia udziału w konkursach przedmiotowych.

Po dokonaniu wyboru , uczeń najpóźniej na 7 dni przed etapem szkolnym,  zgłasza  się do nauczyciela odpowiedzialnego za dany konkurs. 

Organizatorem konkursów na zlecenie Mazowieckiego Kuratora Oświaty jest Mazowieckie Samorządowe Centrum Doskonalenia Nauczycieli https://konkursy.mscdn.pl

Harmonogram  konkursów przedmiotowych
dla uczniów gimnazjów

w roku szkolnym 2017/2018    

L.p. Konkurs Nauczyciel odpowiedzialny Organizator

Data I etapu

 

1 Konkurs przedmiotowy z wos-u H.Zalewska Kuratorium Oświaty
w Warszawie
18.10.2017
2 Konkurs przedmiotowy fizyczny R.Mieszkalski Kuratorium Oświaty
w Warszawie
19.10.2017
3 Konkurs przedmiotowy z języka angielskiego K.Kozanecka Kuratorium Oświaty
w Warszawie
07.11.2017
4 Konkurs przedmiotowy historyczny A.Czechowska Kuratorium Oświaty
w Warszawie
24.10.2017
5 Konkurs przedmiotowy chemiczny B.Zasada Kuratorium Oświaty
w Warszawie
26.10.2017
6 Konkurs przedmiotowy z języka polskiego H.Reszka Kuratorium Oświaty
w Warszawie
27.10.2017
7 Konkurs przedmiotowy z języka niemieckiego A.Chmiel Kuratorium Oświaty
w Warszawie
20.10.2017
8 Konkurs przedmiotowy matematyczny R.Kindler Kuratorium Oświaty
w Warszawie
08.11.2017
9 Konkurs przedmiotowy biologiczny M.Wysocka Kuratorium Oświaty
w Warszawie
10.11.2017
10 Konkurs przedmiotowy geograficzny J.Lewandowska Kuratorium Oświaty
w Warszawie
23.10.2017
11 Losy żołnierza i dzieje oręża polskiego A.Czechowska Kuratorium Oświaty
w Warszawie
06.11.2017

12

Protesty czerwca 1976 –drogą do wolności H.Zalewska Kuratorium Oświaty
w Warszawie
14.11.2017

13

Znani i nieznani bohaterowie opozycji lat 70 –tych oraz
 80- tych

H.Zalewska Kuratorium Oświaty
w Warszawie
 08.01.2018

Harmonogram konkursów przedmiotowych dla uczniów  szkół podstawowych

w roku szkolnym 2017/2018

L.p. Konkurs Nauczyciel odpowiedzialny Organizator

data

 

1

Konkurs polonistyczny

 

U.Wysocka Kuratorium Oświaty
w Warszawie
15 .11.2017
2

Konkurs matematyczny

E.Demianiuk Kuratorium Oświaty
w Warszawie
17.11.2017