Search

REKRUTACJA TRWA

Szanowni Państwo,

Chcielibyśmy zaprosić Państwa dzieci do udziału w projekcie pn. „Bliżej rynku pracy -  Zintegrowany System Doradztwa Edukacyjno-Zawodowego ZIT WOF”, który jest współfinansowany  ze środków Unii Europejskiej z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020. Celem projektu jest podniesienie wśród naszych uczniów kompetencji kluczowych w zakresie budowania ścieżki kariery edukacyjno-zawodowej i poruszania się po rynku pracy.

Projekt przewiduje m. in. realizację następujących form wsparcia:

  • Utworzenie w szkole Punktu Informacji i Kariery (PIK1) wraz z niezbędnym wyposażeniem w sprzęty i materiały oraz narzędzia dydaktyczne;
  • Udział w 12 godzinnych warsztatach „Bliżej rynku pracy”, których celem jest wspieranie uczniów w rozwijaniu umiejętności planowania ścieżki edukacyjno-zawodowej z uwzględnieniem własnego potencjału oraz sytuacji na rynku pracy;
  • Udział w debatach uczniowskich „Bliżej rynku pracy” z udziałem przedstawicieli rynku pracy, edukacji, otoczenia społeczno-gospodarczego i inne;
  • Udział w wycieczkach zawodoznawczych;
  • Indywidualna praca z doradcą edukacyjno-zawodowym (m.in. konsultacje doradcze, opracowanie Indywidualnych Planów Działania);
  • Udział w różnych konkursach dotyczących tematyki projektu.

Pełna informacja o projekcie znajduje się na stronie Urzędu Miasta Zielonka (www.zielonka.pl) oraz na stronie Szkoły (www.gmzielonka.edu.pl).

Prosimy Państwa o zachęcenie swoich dzieci do wzięcia udziału w projekcie.

W przypadku pytań i wątpliwości prosimy o kontakt z doradcą zawodowym (szkolnym koordynatorem PIK1) Panią Grażyną Krysińską pod numerem telefonu 506 576 716.

Od środy tj. 18 października 2017 roku będą rozdawane chętnym dzieciom formularze rekrutacyjne wraz z oświadczeniem uczestnika projektu o przetwarzaniu danych osobowych, które należy po wypełnieniu(CZYTELNIE) dostarczyć do sekretariatu szkoły lub bezpośrednio do koordynatora projektu (Pani Grażyny Krysińskiej, pokój nr 7 – parter) w terminie do 26 października 2017 roku.

Bardzo prosimy o zapoznanie się z treścią regulaminu projektu, ponieważ wymagana będzie przez Państwa jego akceptacja.

Szkolny Koordynator PIK - Grażyna Krysińska

ZGŁOŚ SIĘ JUŻ DZIŚ!

REKRUTACJA TRWA!

Pobierz:

FORMULARZ REKRUTACYJNY UCZNIA

OŚWIADCZENIE UCZESTNIKA PROJEKTU

REGULAMIN PROJEKTU

 

plakat1