Search

SZKOLNY KONKURS NA NAJPIĘKNIEJSZĄ SZOPKĘ ORAZ KARTKĘ BOŻONARODZENIOWĄ

BOŻONARODZENIOWA SZOPKA – KULTYWOWANIE ŚWIĄT BOŻEGO NARODZENIA

Zadaniem uczestników konkursu jest wykonanie przestrzennej pracy plastycznej – statycznej szopki bożonarodzeniowej.  Materiały i technika wykonania pracy jest dowolna.  Konstrukcja szopki powinna być stabilna. Wszelkie elementy powinny być przymocowane w taki sposób, by się nie przesuwały. Konkurs jest przeznaczony dla uczniów wszystkich klas. Szopkę można wykonać samodzielnie lub z pomocą rodziców. Pracę należy opatrzyć metryczką zawierającą dane: imię i nazwisko klasa. Prace należy składać u Pani Anny Krysztoforskiej do 20 listopada 2017 roku do godz. 12:00(sala 55).

Laureaci konkursu otrzymają nagrody oraz dyplomy.

Oceniane będą: nawiązanie do tradycji, architektura, figurki, kolorystyka, nowatorstwo, dekoracyjność i ogólne wrażenie estetyczne. Decyzja , co do nagrodzenia uczestników Konkursu, jest ostateczna i nie podlega odwołaniu.

Uwaga! Uczestnicy konkursu składając prace wyrażają zgodę na prezentację i przekazanie pracy na cele szkoły podczas szkolnego Kiermaszu.

MOJA KARTKA BOŻONARODZENIOWA

Celem konkursu jest kształcenie poczucia wartości dziedzictwa kulturowego, postaw twórczych, kreatywności, innowacyjności, śmiałości w podejmowaniu trudnych zadań oraz wspieranie działań ważnych społecznie. Prace zgłoszone do konkursu powinny zostać wykonane samodzielnie przez uczniów w dowolnej technice. Kartkę należy włożyć do koperty, podpisanej imieniem i nazwiskiem oraz klasą. Termin zakończenia przyjmowania prac 20 listopada 2017 roku do godziny 12:00 u Pani Anny Krysztoforskiej (sala 55).

Prace oceniać będzie niezależne Jury powołane przez Dyrektora szkoły. Laureaci konkursu otrzymają nagrody oraz dyplomy. Decyzja, co do nagrodzenia uczestników Konkursu, jest ostateczna i nie podlega odwołaniu.

Uwaga! Prace nie podlegają zwrotowi i zostaną  przekazane na Kiermasz Świąteczny.