Search

Świąteczna zbiórka żywności

XxY
Po raz kolejny nasza szkoła jest współorganizatorem zbiórki  żywności dla kombatantów, żołnierzy AK i ich rodzin z Litwy i Białorusi.
W tym roku pomocą chcemy objąć także polskie dzieci z Grodna i Lidy na Białorusi. Informacje dotyczące zbiórki znajdują się na plakacie.