Aktualności

Rekrutacja uzupełniająca do klas 1 na rok szkolny 2019/2020

rekrutacja uzupeniajaca

 

Harmonogram rekrutacji uzupełniającej:

Rodzaj czynności

Termin w postępowaniu

uzupełniającym

Złożenie wniosku o przyjęcie do klasy 1 wraz z dokumentami potwierdzającymi spełnienie przez kandydata warunków i kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym od 12 do 19 sierpnia 2019 r. do godz. 16.00
Weryfikacja przez komisję rekrutacyjną wniosków o przyjęcie do klasy 1 od 20 do 22 sierpnia 2019 r.
Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną  listy kandydatów zakwalifikowanych i kandydatów niezakwalifikowanych 23 sierpnia 2019 r. do godz. 15.00
Potwierdzenie przez rodzica kandydata woli przyjęcia do szkoły w postaci pisemnego oświadczenia od 26 do 29 sierpnia 2019 r. do godz. 16.00
Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych 30 sierpnia 2019 r. do godz. 15.00

 

 

 

Słuchowisko w ramach projektu Sejmu Dzieci i Młodzieży

W ramach realizacji projektu konkursowego Sejmu Dzieci i Młodzieży,

nasi uczniowie - Nikodem i Bartek nagralii nadali audycję radiową.

Słuchowisko dotyczy posła na Sejm II Rzeczpospolitej - Tomasza Arciszewskiego.

Miłego słuchania :)

 Kliknij na obraz, aby odtworzyć audycję.

Tomasz Arciszewski 

Strona 1 z 56