Search

VII KIERMASZ EDUKACYJNY

VII KIERMASZ EDUKACYJNY

16.03.2017  godz. 10.30-12.30

Miejskie Gimnazjum w Zielonce

 

SZKOŁY PONADGIMNAZJALNE, KTÓRE WEZMĄ UDZIAŁ:

Warszawa:

 • LO im. R. Barbosy ul. Burdzińskiego 4;
 • LO im. A. Mickiewicza ul. Saska 59;
 • LO im. Powstańców Warszawy ul. Zbaraska 1;
 • LO im. L. Lisa- Kuli ul. Oszmiańska 23/25;
 • LO im. S. Czarnieckiego ul. Żuromińska 4;
 • LO im. Z. Herberta ul. Fundamentowa 38/42;
 • ZS Nr.5 im. S. Kisielewskiego ul. Szczawnicka 1 (LO; T-t. ekonomista);
 •  ZS Nr. 33-T. Nr.6 ul. Targowa 86 (t. elektryk, pojazdów samochodowych; Branżowa Szkoła I stopnia- elektromechanik pojazdów samochodowych, mechanik motocyklowy, mechanik pojazdów samochodowych);
 •  ZS Gastronomiczno- Hotelarskich Nr. 2 ul. Majdańska 30/36  (t. hotelarstwa, żywienia i usług gastronomicznych; Branżowa Szkoła I stopnia- cukiernik, kucharz, piekarz);
 •  ZS Nr. 34 ul. Mieszka I (t. budownictwa, technologii drewna, usług fryzjerskich; Branżowa Szkoła I stopnia- fryzjer, monter zabudowy i robót wykończeniowych w budownictwie, klasy wielozawodowe);

Wołomin:

 •  ZS Ekonomicznych ul. Armii Krajowej 38 (LO; T-t. ekonomista, handlowiec, logistyk, spedytor, organizacji reklamy);

Zielonka:

 •  ZS im Prez. I. Mościckiego ul. Inżynierska 1 (LO; T-t. informatyk, teleinformatyk, elektronik, elektryk, urządzeń i systemów energetyki odnawialnej, cyfrowych procesów graficznych).