Search

SZKOŁY PONADGIMNAZJALNE

Warszawa Praga-Południe

 1. 1.LO im. A. Mickiewicza ul. Saska 59 www.mickiewicz.edu.pl
 2. 2.LO im. Powstańców Warszawy ul. Zbaraska 1 www.lo19.pl
 3. 3.LO im. M. Skłodowskiej –Curie ul. Naddnieprzańska 2/4 www.liceum.23.waw.pl
 4. 4.LO im. B. Prusa ul. Zwycięzców 7/9 www.prus.edu.pl
 5. 5.LO im. S Wyspiańskiego ul. Międzyborska 64/70 www.47lo.waw.pl
 6. 6.LO. Im. J. Jasińskiego ul. Grochowska 346/348 www.jasinski.edu.pl
 7. 7.ZS Nr.21 ul. Saska 78 (LO. Im. L. Okulickiego ; Technikum Nr. 27-t. analityk www.technikumchemiczne.edu.pl , t. usług fryzjerskich www.technikum27.edu.pl )
 8. 8.ZS Nr. 37 im. A. Osieckiej al. Stanów Zjednoczonych 24 www.zs37.waw.pl (LO; T. Łączności-t. telekomunikacji, teleinformatyk, informatyk, ; ZSZ-monter sieci i urządzeń telekomunikacyjnych)
 9. 9.ZS Nr.12 im. Olimpijczyków Polskich ul. Siennicka 15 www.zs12.edupage.org – (LO- klasa sportowa; T- t. obsługi turystycznej, logistyk)
 10. 10.LO im. Z. Herberta ul. Umińskiego 12 www.herbert99lo.edu.pl
 11. 11.ZS Nr.5 im S. Kisielewskiego ul. Szczawnicka 1 (z oddz. integracyjnymi) www.zs5.edupage.org (LO –klasa artystyczna, T. Nr. 2- t. ekonomista, handlowiec)
 12. 12.ZS Spożywczo-Gastronomicznych ul. Komorska 17/23 www.zssgil.edu.pl – (T- t. żywienia i usług gastronomicznych, hotelarstwa; ZSZ-cukiernik, kucharz)
 13. 13.ZS Gastronomiczno-Hotelarskich Nr. 2 ul. Majdańska 30/36 www.zsgh.edu.pl – (T- t. żywienia i usług gastronomicznych, hotelarstwa; ZSZ- cukiernik, kucharz)

Warszawa Praga-Północ

 1. 1.LO im. Władysława IV ul. Jagiellońska 38 www.wladyslaw.edu.pl
 2. 2.LO im. R. Barbosy ul. Burdzińskiego 4 www.lo50.edu.pl
 3. 3.LO im.J. Piłsudskiego ul. Kowelska 1 www.pilsudski.edu.pl
 4. 4.ZS Nr. 40 ul. Objazdowa 3 www.zs40.pl ( LO im. B. Chrobrego; T. mechaniczne- t. energetyk, informatyk, elektryk)
 5. 5. ZS nr. 33 ul. Targowa 86 www.zs33.pl (T Nr. 6-t. pojazdów samochodowych, elektryk, elektroenergetyk pojazdów szynowych; ZSZ Nr. 7-mechanik pojazdów samochodowych, elektromechanik pojazdów samochodowych)
 6. 6.ZS nr. 11 ul. Ratuszowa 13 www.zs-11.edu.pl ( T Nr. 20- t. ekonomista, obsługi turystycznej, hotelarstwa)
 7. 7.T Geologiczno-Geodezyjno-Drogowe (ZS nr. 14) ul Szanajcy 5 www.zs14.pl (nowe- t. gazownictwa, urządzeń i systemów energii odnawialnej)

Warszawa Śródmieście

 1. 1.LO im. S. Batorego ul. Myśliwiecka 3 www.batory.edu.pl
 2. 2.LO im. J. Poniatowskiego ul. Nowolipie 8 www.vlo.edu.pl
 3. 3.LO im. K. Hoffmanowej ul. Hoża 88 www.hoffmanowa.pl
 4. 4.LO im. M. Reja Plac S. Małachowskiego 1 www.rej.edu.pl
 5. 5.LO im. N. Żmichowskiej ul. Klonowa 16 www.zmichowska.pl
 6. 6.LO. im. A. F. Modrzewskiego ul. Elektoralna 5/7 www.frycz.edu.pl
 7. 7.LO. im. J. Zamoyskiego ul. Smolna28.03.2012 www.zamoyski.edu.pl
 8. 8.LO im. T. Czackiego ul. Polna 5 www.czacki.edu.pl
 9. 9.LO im. J. Dąbrowskiego ul. Świętokrzyska 1 www.37lo.edu.pl
 10. 10.LO im. K. K. Baczyńskiego ul. Górnośląska 31 www.baczynski.edu.pl
 11. 11.ZS Sportowych nr. 72 ul. Konwiktorska 5/7 www.anders.edu.pl (LO Mistrzostwa Sportowego)
 12. 12.LO im. J. Nowaka-Jeziorańskiego ul. Mokotowska 16/20 www.jezioranski.edu.pl
 13. 13.LO im J. III Sobieskiego ul. Czerniakowska 128 www.sobieski.edu.pl
 14. 14.LO im A. Fredry ul. Miła 7 www.fredro.pl
 15. 15. ZS Nr.22 im. E. Konopczyńskiego ul. E. Konopczyńskiego 4 www.konopczynski.com (LO; T elektryczno-elektroniczne Nr. 1- t. elektronik)
 16. 16.ZS nr. 23 ul. Górnośląska 31 www.technikumbudowlane.edu.pl (T. budowlane Nr. 1- t. budownictwa)
 17. 17.T Architektoniczno-Budowlane ul. Przyrynek 9 www.tab.edu.pl (t. budownictwa, urządzeń sanitarnych)
 18. 18. ZS Gastronomicznych- ul. Poznańska 6/8 www.zsg.edu.pl ( T. gastronomiczno- hotelarskie Nr. 1-t. hotelarstwa, żywienia i usług gastronomicznych, kelner; ZSZ- kucharz, cukiernik)
 19. 19.T Ekonomiczne nr. 1 ul. Stawki 10 www.zslie1.edu.pl ( t. ekonomista, logistyk)
 20. 20.ZS Poligraficznych ul. Stawki 14 www.zspoligraf.pl (t. procesów drukowania, cyfrowych procesów graficznych, organizacji reklamy; ZSZ- drukarz)

Warszawa Targówek

 1. 1.LO im. L. Lisa-Kuli ul. Oszmiańska 23/25 www.liceum13.edu.pl
 2. 2.LO im S. Czarnieckiego ul. Żuromińska 4 www.czarniecki.edu.pl
 3. 3.LO z oddz. Integracyjnymi im. Ks. J. Woźniaka (ZS z Oddz. Integracyjnymi nr. 41) ul. Bartnicza 2 www.zs41.cba.pl
 4. 4.LO z Oddziałami Dwujęzycznymi ul. Olgierda 35/41 www.zs113.pl
 5. 5.T nr. 11 ul. Odrowąża 75 (t. ekonomista, obsługi turystycznej, hotelarstwa, organizacji reklamy , eksploatacji portów i terminali, cyfrowych procesów graficznych) www.wysocki.edu.pl
 6. 6.ZS nr. 34 im. Mieszka I ul. Mieszka I 7 www.zs34.pl (T. Nr. 30-t. usług fryzjerskich, budownictwa; ZSZ Nr. 41- fryzjer, monter zabudowy i robót wykończeniowych, klasy wielozawodowe)

Warszawa Wola

 1. 1.LO im. gen. Sowińskiego ul. Rogalińska 2 www.lo3.waw.ids.pl
 2. 2.LO im. H. Sienkiewicza ul. Sienna 53 www.12lo.warszawa.pl
 3. 3.LO im. C. K. Norwida ul. Obozowa 60 www.norwid.waw.pl
 4. 4.LO im. J. Śniadeckiego ul. Wolność 1/3 www.trzydziestka.edu.pl
 5. 5.LO im. M. Kopernika ul. Bema 76 www.kopernik.edu.pl
 6. 6.LO im. S. Żeromskiego ul. Platynowa 1 www.zeromski.waw.pl
 7. 7.Lo im. R. Traugutta ul. Miła 26 www.traugutt.edu.pl
 8. 8.LO im. Batalionu ,,Zośka” ul. Garbińskiego 1 www.zoska.waw.pl
 9. 9.ZS im. M. Konarskiego ul. Okopowa 55a www.konar.info ( LO, T.Nr. 26- kelner, t. hotelarstwa, żywienia i usług gastronomicznych; ZSZ-kucharz)
 10. 10.ZS nr. 32 im. K K Baczyńskiego ul. Ożarowska71 www.zs32.edu.pl (LO z oddz. Integr; T Nr.23 –t. obsługi turystycznej, ortopeda; ZSZ Nr. 39- klasy wielozawodowe)
 11. 11.LO im J. Kuronia ul. Złota 58 www.lokuronia.edu.pl
 12. 12.ZS nr. 7 im. S Bońkowskiego ul. Chłodna 36/46 www.zs7.eu (LO im W. Milewicza; T. Nr.3- t. obsługi turystycznej, ekonomista)
 13. 13.ZS Samochodowych i Licealnych nr. 2 ul. J. Pawła II www.zssam2.waw.pl (t. pojazdów samochodowych; ZS Samochodowa Nr. 1- mechanik pojazdów samochodowych)
 14. 14.ZS nr. 36 im. M Kasprzaka ul. M. Kasprzaka 19/21 (T. elektroniczne Nr. 1-t. elektronik, informatyk; ZSZ Nr. 57- monter elektronik) www.kasprzak.edu.pl
 15. 15.T Budowlane nr. 5 ul. Księcia Janusza 45/47 (t. budownictwa, architektury krajobrazu, renowacji elementówwww.bryla.edu.pl
 16. 16.ZS Fototechnicznych ul Spokojna 13 www.fotospokojna.com (fototechnik; ZSZ-fotograf)
 17. 17.ZS Stenotypii i Języków Obcych ul. Ogrodowa 16 (T. Nr. 29 - t. hotelarstwa, obsługi turystycznej, organizacji reklamy) www.ogrodowa.edu.pl

Wołomin

 1. 1.I LO im. W. Nałkowskiego ul. Sasina 33 www.1lo.wolomin.pl
 2. 2.III LO im. J. Pawła II ul. Kazimierza Wielkiego 1 www.lo3.wolomin.pl
 3. 3.ZSE im. S. Staszica ul. Armii Krajowej 38 www.zsewolomin.edupage.org
 4. 4.ZS ul. Legionów 85 www.zs-wolomin.edupage.org

Zielonka

 1. 1. ZS ul. Inżynierska 1 www.zielonka.edu.pl