Search

VI KIERMASZ EDUKACYJNY

Uwaga Trzecioklasiści!

VI KIERMASZ EDUKACYJNY 

3.03.2016 GODZ: 10.30-12.30

SZKOŁY PONADGIMNAZJALNE, KTÓRE WEZMĄ UDZIAŁ

Warszawa:

1. LO im. R. Barbosy ul. Burdzińskiego 4;

2. LO im. A. Mickiewicza ul. Saska 59;

3. LO im. Z. Herberta ul. Umińskiego 12;

4. LO im. S. Wyspiańskiego ul. Międzyborska 64/70;

5. LO im. S. Czarnieckiego ul. Żuromińska 4;

6. LO im. Batalionu ,,Zośka” ul. Garbińskiego 1;

7. LO im. J. Piłsudskiego ul. Kowelska 1;

8. LO im. W. Milewicza ul. Chłodna 36/46; Technikum –t. ekonomista, t. obsługi turystycznej.

9. LO im. S. Kisielewskiego ul. Szczawnicka 1; Technikum –t. ekonomista, t. handlowiec.

10. LO im. B. Chrobrego ul. Objazdowa 3; Technikum –t. energetyk, t. informatyk.

11. Technikum Nr. 27 ul. Saska 78; t. analityk, t. usług fryzjerskich, t. chłodnictwa i klimatyzacji.

12. ZS Gastronomiczno- Hotelarskich Nr. 2 ul. Majdańska 30/36; t. hotelarstwa, t. żywienia i usług gastronomicznych; ZSZ- cukiernik, kucharz.

13. ZS Fototechnicznych ul. Spokojna 13;  fototechnik; ZSZ- fotograf .

14. ZS im. M. Kasprzaka ul. M. Kasprzaka 19/21;  t. elektronik, t. informatyk; ZSZ- monter elektronik.

15. ZS Nr. 33 ul. Targowa 86; t. elektryk, t. pojazdów samochodowych; ZSZ- elektromechanik pojazdów samochodowych, mechanik pojazdów samochodowych, mechanik motocyklowy.

Wołomin:

16. ZS ul. Legionów 85; t. hotelarstwa, t. obsługi turystycznej, t. budownictwa; ZSZ-klasy wielozawodowe.

Zielonka:

17. ZS ul. Inżynierska 1; LO; Technikum- t. informatyk, t. teleinformatyk, t. elektronik, t. elektryk, t. urządzeń i systemów energetyki odnawialnej, t. cyfrowych procesów graficznych, t. hotelarstwa.