Projekty edukacyjne

Projekt ekologiczny "Moja Ziemia - mój dom"

Życie jest jak pajęczyna, a każda jej nitka składa się z różnych elementów -
rzek, oceanów, roślin, zwierząt...
Jeśli zniszczymy jedną nić tej pajęczyny, cała ulegnie zniszczeniu!”
 
Klasa 2b realizuje w roku 2021 projekt ekologiczny „Moja Ziemia – mój dom” .
Główne cele tego projektu to:
budowanie postawy szacunku dla przyrody;
- podejmowanie różnych działań na rzecz ochrony środowiska we własnym otoczeniu;
- zdobycie i poszerzenie wiedzy przez uczniów z zakresu edukacji ekologicznej;
- uświadamianie uczniom konieczności segregacji śmieci i korzyści z ponownego ich wykorzystania (recyklingu)
- promowanie zachowań proekologicznych

 

Podczas eko-pogadanek zwracamy szczególną uwagę na konieczność segregacji odpadów i możliwość ich ponownego wykorzystania (recyklingu). Uczestniczyliśmy w zajęciach warsztatowych na temat zagrożeń dla naszego środowiska. Uczniowie wykonali  ciekawe plakaty -„Śmieci segregujesz, ziemię ratujesz”. Załączamy najciekawsze prace.

Agnieszka Karkowska
Czytaj więcej: Projekt ekologiczny "Moja Ziemia - mój dom"

„Bądź kumplem, nie dokuczaj”

W roku szkolnym 2020/2021 nasza szkoła przystąpiła do kampanii społecznej organizowanej przez Cartoon Network – „Bądź kumplem, nie dokuczaj”. Jej celem jest propagowanie koleżeńskich, życzliwych zachowań wśród dzieci.
Temat życzliwości był poruszany na trzech poziomach:
-w stosunku do siebie – jak mogą zadbać o własny dobrostan i być odpowiedzialnym/odpowiedzialną za siebie;
-w stosunku do innych – co zrobić, by inni czuli się przy dobrze,
-we wspólnocie – jak tworzyć w najbliższym otoczeniu (np. w grupie szkolnej, klasowej) miejsca życzliwości, w których każda osoba jest widoczna, wzmacniana, włączana
i współpracująca.
Kampania oprócz uświadamiania negatywnych konsekwencji, jakie niesie za sobą dokuczanie, promuje postawę reagowania i promowania przyjaznych zachowań wśród młodych ludzi. 

Julita Jurecka

Międzynarodowy projekt pt. „Czytam z klasą lekturki spod chmurki”.

W roku szkolnym 2020/2021 klasy 2a i 3a biorą udział w międzynarodowym projekcie, mającym na celu rozwijanie aktywności czytelniczej u najmłodszych uczniów. Czytanie rozbudza wyobraźnię czytelniczą a połączone z zabawą i wykonywaniem prac plastycznych sprawia, że lektury zaczynają się kojarzyć z czymś przyjemnym. Tegoroczna edycja projektu dodatkowo nakierowana jest na problem zanieczyszczenia środowiska, co podnosi świadomość dzieci w tym temacie.

Emilia Malinowska

Monika Jeziorska

Czytaj więcej: Międzynarodowy projekt pt. „Czytam z klasą lekturki spod chmurki”.

Projekt edukacyjny "Ludzie listy piszą"

W ramach projektu w roku szkolnym 2020/2021 piszemy listy do naszych rówieśników ze Szkoły Podstawowej w Przyszowie na Podkarpaciu.
Na dobry początek napisaliśmy pocztówki, które wysłała już nasza wychowawczyni. Wykonaliśmy je samodzielnie. Z niecierpliwością czekamy na korespondencję zwrotną.
Pisanie pocztówek i listów należy do rzadkości. To tradycyjny zwyczaj porozumiewania się, który w dobie portali społecznościowych, internetu po prostu zanika. A przecież bez wątpienia stanowić może świetną zabawę, nietuzinkową formę nauki geografii. Poprzez pisanie listów uczymy się opisywać przyrodę, postaci czy przedmioty, uczymy się samej konstrukcji listu. Jest to sposób na przybliżenie zasady działania poczty. To również możliwość nawiązania kontaktu z rówieśnikami, otwieranie się na świat i nowe przyjaźnie. Poprzez pisanie listów rozwijamy wyobraźnię i kreatywność.
Mamy nadzieję, że w przyszłości będziemy mogli zaprosić zaprzyjaźnioną klasę ze szkoły na Podkarpaciu do Zielonki. Czekamy też na lepsze czasy, abyśmy mogli udać się na Pocztę i samodzielnie wysłać listy.

Joanna Stępień

Czytaj więcej: Projekt edukacyjny "Ludzie listy piszą"

TYDZIEŃ DLA NIEPODLEGŁEJ

II edycja projektu
W listopadzie 2020r. uczniowie naszej szkoły przystąpili do projektu edukacyjnego „Tydzień dla Niepodległej”
Celami projektu było:
-upamiętnienie rocznicy odzyskania przez Polskę niepodległości;
-budzenie zainteresowań historią i dziedzictwem kulturowym naszego kraju;
-kształtowanie świadomości patriotycznej i obywatelskiej;
-rozwijanie i wzmacnianie poczucia tożsamości narodowej oraz przynależności do rodziny i kraju pochodzenia;
-kształtowanie więzi z krajem ojczystym oraz szacunku dla własnego państwa;
-wpajanie ogólnoludzkich zasad moralnych i humanistycznych;
-wzbudzanie u dzieci poczucia dobra, piękna, prawny i godności;
-dostarczanie pozytywnych wzorców osobowych;
-promowanie inspirujących rozwiązań metodycznych.
Projekt został podzielony na różne aktywności, zwane „tropami”. Wykonując kolejne tropy nasze klasy zyskały tytuł „Klasy Niepodległości”.

Julita Jurecka

Projekt Edukacyjny ‘’Emocja”

Międzynarodowy Projekt Edukacyjny ‘’Emocja” Klasa 1b bierze udział w roku szkolnym 2020/2021 w MIĘDZYNARODOWYM PROJEKCIE EDUKACYJNYM ‘’EMOCJA’’ wspierającym rozwój emocjonalny i społeczny dzieci oraz młodzieży. Jest on skierowany m.in. do uczniów szkół podstawowych. Główne cele projektu to: kształtowanie postaw społecznych u dzieci, rozbudzanie w nich wiary w siebie i własne możliwości, wychowanie do wartości takich jak empatia, wyrozumiałość, szacunek i wrażliwość, aktywizacja i integracja zespołu klasowego. Projekt składa się z pięciu modułów: „KREATYWNOŚĆ”, „WYOBRAŹNIA”, „MOC SŁÓW”, „EMPATIA” oraz „OSWAJANIE STRACHU”. Projekt będzie realizowany w klasie 1b od 2 września 2020 r. do 13 czerwca 2021 r. jako innowacja pedagogiczna.

Magdalena Skibińska

Ogólnopolski Projekt Edukacyjny „Misiowe podróże po Polsce’’

Cudze chwalicie, swojego nie znacie …” - tyle jest pięknych miejsc w Polsce, nieodkrytych, nieznanych...

Klasa 1b w roku szkolnym 2020/2021 bierze udział w Ogólnopolskim Projekcie Edukacyjnym „Misiowe podróże po Polsce”.  Projekt „Misiowe podróże po Polsce” powstał z myślą o najmłodszych uczniach klas I-III. Głównym jego celem jest poznanie miast, wsi oraz ciekawych miejsc w Polsce. W pierwszym tygodniu września ze Szkoły Podstawowej nr 14 im. Jana Brzechwy w Elblągu wyruszyło w podróż 17 pluszowych misiów z  pamiętnikami podróżnika. Misie będą zwiedzały cały kraj według ustalonego harmonogramu. Dwa razy w miesiącu każdy pluszak odwiedzi dwie szkoły. Zadaniem szkoły (klasy), która będzie gościła misia, będzie przekazanie najważniejszych informacji o swoim mieście bądź okolicy. Uczniowie wraz z nauczycielem odpowiedzialnym za projekt w danej szkole będą mieli za zadanie zrobić swój wpis do pamiętnika podróżnika. Do projektu zgłosiło się 275 szkół. Klasa 1b czeka na misia Ludwika.

Magdalena Skibińska

 

misiowe

Strona 4 z 6