Projekty edukacyjne

„Lubię siebie” - klasowy projekt edukacyjny w klasie 1b

W roku szkolnym 2020/2021 w klasie 1b realizowany jest projekt edukacyjny Lubię siebie. Ma on na celu  m.in.: wzmacnianie poczucia własnej wartości, rozwijanie świadomości o posiadanych mocnych stronach, rozwijanie samooceny. Projekt realizowany jest warsztatowo. Tematy warsztatów to m.in.: JESTEM WAŻNY, MOJE SUPERMOCE, JA I INNI, DRABINA SUKCESU, MAM ODWAGĘ. 

Magdalena Skibińska

Czytaj więcej: „Lubię siebie” - klasowy projekt edukacyjny w klasie 1b

„Mali inżynierowie"

Klasa 3a uczestniczy w projekcie edukacyjnym „Mali inżynierowie” Uniwersytetu Dzieci. Uczniowie rozwijają manualne umiejętności, planują i realizują własne prace oraz współdziałają w grupie i wykonuje przedmioty użytkowe, w tym dekoracyjne i modele techniczne. Zajęcia dostarczają dzieciom wiele radości i pozytywnych emocji. Projekt trwać będzie przez cały rok szkolny 2020/2021.

Monika Jeziorska

Czytaj więcej: „Mali inżynierowie"

Projekt edukacyjny „Kto czyta, nie błądzi”

Głównymi celami tego projektu jest:

- rozbudzanie zainteresowań czytelniczych;

- wzbogacanie słownictwa, doskonalenie techniki czytania;

- rozwijanie twórczości literackiej; rozwijanie współpracy z rodzicami;

 

W trakcie realizacji projektu, na jesieni 2020 r., dzieci z klasy 2b prowadziły dzienniczki czytelnicze, tworzyły własne książeczki, brały udział w quizach i zabawach. W projekt zaangażowani byli również rodzice, którzy czuwali nad systematycznością czytania przez dzieci wybranych książek. Można zauważyć pozytywne efekty. Dzieci bardzo chętnie korzystają z księgozbioru szkolnego. Wielkie brawa!

Agnieszka Karkowska

Czytaj więcej: Projekt edukacyjny „Kto czyta, nie błądzi”

Projekt edukacyjny "Spójrz inaczej"

Projekt edukacyjny „Spójrz inaczej” ma charakter profilaktyczno-wychowawczy.  

 Projekt  realizowany w klasie 2 B.

Czas trwania – cały rok szkolny 2020/2021, w wymiarze 1 godzina tygodniowo.

Projekt oparty jest o bloki tematyczne:

- postrzeganie siebie i rozumienie swoich uczuć

- uczestnictwo w grupie rozwiązywanie problemów

- dbanie o swoje zdrowie

Głównym przesłaniem tego projektu jest kształtowanie u dzieci umiejętności radzenia sobie w trudnych sytuacjach szkolnych. Cyklicznie realizowane treści uczą dzieci zrozumieć samych siebie, wzmacniają poczucie własnej wartości dając poczucie bezpieczeństwa. Realizując projekt można dostrzec, iż dzieci lepiej funkcjonują w grupie rówieśniczej, nawiązują pozytywne relacje, potrafią ze sobą współpracować, są bardziej wrażliwe i empatyczne, oferują pomoc w trudnych sytuacjach.

Agnieszka Karkowska

 

Międzynarodowy Projekt Czytelniczy ,,Magiczna moc bajek” czyli bajkowa podróż do krainy wartości i dziecięcej wyobraźni

"Jeśli chcecie, żeby wasze dzieci były inteligentne, czytajcie im bajki.
Jeśli chcecie, żeby były bardziej inteligentne, czytajcie im więcej bajek."

Albert Einstein

Projekt realizowany od października 2020 r. do maja 2021 r. jest odpowiedzią na realizację kierunku polityki oświatowej Ministerstwa Edukacji Narodowej w roku szkolnym 2020/2021 tj. Wychowanie do wartości, kształtowanie postaw i respektowanie norm społecznych oraz założeń podstawy programowej. Głównym celem Projektu jest promowanie wśród dzieci czytania bajek i baśni jako sposobu na ich rozwój, kształcenie, zdobywanie wiedzy i wychowanie szczęśliwego człowieka oraz kształtowanie postaw społecznych u dzieci w wieku przedszkolnym i wczesnoszkolnym wobec osób z niepełnosprawnością.

 

Mali matematycy. Gdzie kryje się matematyka?

"Matematyka, to umiejętność rozwiązywania problemów.
Jej wartość jest tak ogromna, że nazywana jest : królową nauk".

Mali matematycy to projekt pod patronatem Uniwersytetu Dzieci. Celem akcji jest odkrywanie z uczniami praktycznego zastosowania matematyki, wykształcanie wyobraźni oraz intuicji matematycznej.Ma wspomagać i wspierać dziecięce rozumowanie bez podawania gotowych definicji. Opiera się na założeniu nauki poprzez zabawę, doświadczenia, eksperymenty i działanie za pomocą Wyzwala to dużo radości i podnosi wiarę w siebie. W projekcie uczestniczą klasy pierwsze. Projekt zaplanowany jest na cały rok szkolny 2020/2021.

Czytam sobie. Pierwsza klasa!

Projekt organizowany przez Centrum Edukacji i Wydawnictwo HarperCollins Polska we współpracy z programem Szkoła Ucząca Się realizowany był w klasach pierwszych od października 2020 r. do marca 2021 r. Program ma na celu zachęcić uczniów do nauki samodzielnego czytania, pokazać, że czas z książką może być przyjemny, ale też aktywny i twórczy. Czytanie to podstawowa umiejętność, która ma wpływ na sukcesy w szkole i poza nią, na rozumienie otaczającego świata, także pozytywne relacje z rówieśnikami. Celem działań jest budowanie w uczniach pasji czytelniczej poprzez różne zabawy i aktywności związane z książkami. 

Strona 5 z 6