Klasa 2b

Zadania do wykonania - 23 marca

Materiał na najbliższy tydzień dla klasy 2b:
 
edukacja polonistyczna:
  • podręcznik str. 38-45
  • ćwiczenia str.48-55
edukacja matematyczna:
  • ćwiczenia str.25-29
  • doskonalimy tabliczkę mnożenia do 100
 
  • do końca tygodnia kończymy wybraną książkę, tworzymy w zeszycie metryczkę, piszemy kilka zdań o wrażeniach z przeczytanej książki i wykonujemy pracę plastyczną.

Zadania do wykonania - 16 marca

Praca zdalna klasa 2b: pierwszy tydzień
 
Edukacja polonistyczna:
  • Podręcznik str. 33- 37
  • Ćwiczenia str. 42-47
Edukacja matematyczna:
 
  • Ćwiczenia str. 22-24
  • Ucz się powolutku tabliczki mnożenia do 100
Praca dodatkowa:
 
  • W ciągu dwóch tygodni przeczytaj dowolnie wybraną przez siebie książkę a następnie opracuj w zeszycie metryczkę, napisz kilka zdań o swoich wrażeniach po przeczytaniu książki oraz wykonaj pracę plastyczną dowolną techniką.