Klasa 2c

Zadania do wykonania - 25 marca

KLASA 2C – część 4 – 25 marca
Edukacja polonistyczna:
Ćwiczenie str. 14, 15, 16, 17 – dotyczą przeczytanej lektury o skarpetkach.
Wskazówki:
- podczas wykonywania ćwiczeń korzystaj z lektury, sprawdzaj i wyszukuj odpowiednie
fragmenty
- ćw. 2 str. 14 – napisz w zeszycie
- ćw. 5 str. 15 – nie pisz w zeszycie czyli nie wykonuj polecenia obok kropki
- ćw. 6 str. 6 – napisz w zeszycie trzy zdania
- ćw. 4 str. 16 – nie wykonuj poleceń obok dwóch kropek na dole
- ćw. 5 str. 17 – wykonaj część pierwszą i drugą, skreśl ostatnią kropkę, czyli nie opisuj skarpetki
drugiej w zeszycie
Edukacja plastyczna – wykonaj ilustrację do przygód wybranej przez Ciebie skarpetki;
technika dowolna, format A4 lub A3; wypełnij całą kartkę, zwróć uwagę na staranne
wykończenie; na górze pracy wykonaj napis np. „Skarpetka Piąta”

Edukacja matematyczna:
Przepisz do zeszytu działania na dzielenie i sprawdź je za pomocą mnożenia.
Wzór:
16:8=2, bo 2x8 = 16 (dzieci zapisują znak mnożenia za pomocą kropki)
Zapisuj działanie jedno pod drugim.
15:3=.....,bo ...........................
18:2=
20:5=
30:5=
28:7=
10:2=
9:3=
16:4=
21:7=
24:3=
24:6=
25:5=
27:3=
14:2=
12:2=
8:4=
Proszę o przysłanie zdjęć wszystkich zadanych tutaj prac (również w zeszytach i pracy
plastycznej) oraz str. 29 w ćw. matematycznym do poniedziałku. Prace będą oceniane.

Zadania do wykonania - 23 marca

Edukacja polonistyczna:
1. podręcznik str. 40 i 41 - przeczytaj
ćwiczenie str. 51 i 52 – w ćw. 3 nie pisz zdania w zeszycie, w ćw. 4 napisz
w zeszycie wyrazy wg wzoru: wór - worek
2. podręcznik str. 42, 43 – przeczytaj
ćwiczenie str. 53 i 54 - uzupełnij

Edukacja matematyczna:
1. podręcznik str. 19 – zad. 1, 2, 3 i 4 -wykonaj ustnie
Wskazówki do wykonania zad. 2:
- przygotuj 15 kredek
- układaj kredki pionowo na stole lub biurku przed sobą tak jak patyczki na lekcji
- układaj kredki do działania w ramce jednocześnie ustnie układaj zadanie
Wzór do działań z żółtej ramki:
3:1=3 – weź trzy kredki i połóż je przed sobą blisko jedna przy drugiej
Zadanie: Ola ma trzy kredki, pożyczyła koleżankom po jednej kredce (rozsuń kredki)
Ilu koleżankom pożyczyła kredki?
3:3=1 – weź trzy kredki i połóż je przed sobą blisko jedna przy drugiej
Zadanie: Ola ma trzy kredki, pożyczyła wszystkie razem. Ilu osobom pożyczyła kredki?|
Podobnie wykonaj działania z ramki zielonej i niebieskiej.
Jeśli uda ci się zebrać 30 kredek, mogą być flamastry itp. wykonaj to samo z pomarańczową
ramką.
2. ćwiczenie str. 29 (cała)
Wskazówki:
- najpierw wykonaj ćw. 4 i 5
- ćw. 1 - w części pierwszej zapisz trzy działania (mnożenie, mnożenie, dodawanie)
- w części drugiej ( dzielenie)
- ćw. 2 i 3 (dzielenie)
Polecam ( dla chętnych) stronę matzoo.pl – zadania dla klasy drugiej.

Zadania do wykonania

Angielski

Klasa 2c

W przypadku braku podręcznika proszę o zarejestrowanie się na:

ebooki.nowaera.pl

Topic: My weekend

Zapoznaj się ze słowami ze strony 72 (skorzystaj ze słownika internetowego np. diki.pl).

Przeczytaj i przetłumacz tekst z ćwiczenia 1 na stronie 72 (możesz skorzystać z płyty z nagraniem CD2/24 i słownika internetowego np. diki.pl) . Wykonaj ćwiczenie 2 ze strony 73 pisemnie w zeszycie do języka angielskiego.

Z zeszytu ćwiczeń wykonaj ćwiczenia ze stron 88 i 89.

Jeśli masz taką możliwość poćwicz:

https://zdobywcywiedzy.pl/platforma/kursy/498/tydzien-miesiac-quizy-angielskiego-dla-dzieci

Zadania do wykonania - 17 marca

KLASA 2C – część 2

Edukacja polonistyczna:
1. ćwiczenie str. 46 i 47
2. podręcznik str. 38, 39 – przeczytaj
ćwiczenie str. 48, str. 49 – w ćw.5 napisz jedno zdanie w zeszycie , str. 50

Edukacja matematyczna:
1. podręcznik str. 17 – zad. 1 i 2 -wykonaj ustnie
2. - ćwiczenie str. 25 - ćw. 1 - zastosuj mnożenie potem dzielenie; ćw.2 - stosuj
różne działania, może być tylko wynik;
- ćwiczenie str. 26 – ćw. 3, 5 i 6, ćw. 4 dla chętnych;
- ćwiczenie str. 27 – zastosuj dzielenie;
- ćwiczenie str. 28 – ćw. 5 – zastosuj dzielenie, ćw. 6, ćw. 7 - zastosuj dzielenie,
potem mnożenie i na koniec odejmowanie, ćw. 8.
Powtarzaj mnożenie do 30 i czytaj lekturę, polecam ( dla chętnych) stronę szaloneliczby.pl
– zadania dla klasy drugiej.

Strona 1 z 2