Search

Zadania do wykonania

Angielski

Klasa 2c

W przypadku braku podręcznika proszę o zarejestrowanie się na:

ebooki.nowaera.pl

Topic: My weekend

Zapoznaj się ze słowami ze strony 72 (skorzystaj ze słownika internetowego np. diki.pl).

Przeczytaj i przetłumacz tekst z ćwiczenia 1 na stronie 72 (możesz skorzystać z płyty z nagraniem CD2/24 i słownika internetowego np. diki.pl) . Wykonaj ćwiczenie 2 ze strony 73 pisemnie w zeszycie do języka angielskiego.

Z zeszytu ćwiczeń wykonaj ćwiczenia ze stron 88 i 89.

Jeśli masz taką możliwość poćwicz:

https://zdobywcywiedzy.pl/platforma/kursy/498/tydzien-miesiac-quizy-angielskiego-dla-dzieci