Search

Zadania do wykonania - 25 marca

KLASA 2C – część 4 – 25 marca
Edukacja polonistyczna:
Ćwiczenie str. 14, 15, 16, 17 – dotyczą przeczytanej lektury o skarpetkach.
Wskazówki:
- podczas wykonywania ćwiczeń korzystaj z lektury, sprawdzaj i wyszukuj odpowiednie
fragmenty
- ćw. 2 str. 14 – napisz w zeszycie
- ćw. 5 str. 15 – nie pisz w zeszycie czyli nie wykonuj polecenia obok kropki
- ćw. 6 str. 6 – napisz w zeszycie trzy zdania
- ćw. 4 str. 16 – nie wykonuj poleceń obok dwóch kropek na dole
- ćw. 5 str. 17 – wykonaj część pierwszą i drugą, skreśl ostatnią kropkę, czyli nie opisuj skarpetki
drugiej w zeszycie
Edukacja plastyczna – wykonaj ilustrację do przygód wybranej przez Ciebie skarpetki;
technika dowolna, format A4 lub A3; wypełnij całą kartkę, zwróć uwagę na staranne
wykończenie; na górze pracy wykonaj napis np. „Skarpetka Piąta”

Edukacja matematyczna:
Przepisz do zeszytu działania na dzielenie i sprawdź je za pomocą mnożenia.
Wzór:
16:8=2, bo 2x8 = 16 (dzieci zapisują znak mnożenia za pomocą kropki)
Zapisuj działanie jedno pod drugim.
15:3=.....,bo ...........................
18:2=
20:5=
30:5=
28:7=
10:2=
9:3=
16:4=
21:7=
24:3=
24:6=
25:5=
27:3=
14:2=
12:2=
8:4=
Proszę o przysłanie zdjęć wszystkich zadanych tutaj prac (również w zeszytach i pracy
plastycznej) oraz str. 29 w ćw. matematycznym do poniedziałku. Prace będą oceniane.