Search

Zadania do wykonania - 18 marca

Praca domowa 19-20 III


Przypominam ,że wszystkie prace piszemy na kartkach , przynosimy do szkoły po zakończeniu
kwarantanny ( można wydrukować)
Podaje kolejne linki do stron edukacyjnych na których są dodatkowe zadania do ćwiczenia
https://www.squla.pl/?utm_source=Facebook&utm_medium=cpc&utm_campaign=parents_
generic&utm_content=online_education&fbclid=IwAR1j6ePIosYSeB6pgsKm33SBJYfH33BMf9
_qBRbE5GmhMXlgJCoUK0gn0bQ
https://www.dyktanda.net/dyktanda.php?fbclid=IwAR02vFfcQZH5WPyGsgwTE6qIf0iVPI3FWXw5SW
EwpIuUT1p2ra4oPXMslf8
https://www.gov.pl/web/zdalnelekcje/kregi-tematyczne-03
Zbiór ciekawych linków dla zerówki i uczniów klas I-III :)
https://pl.padlet.com/kjankosz/39r4rsdwnjxp
ZADANIA:
1. Rozwiń zdania:
Adaś gra.
Marta siedzi.
Tata kupił.
2. Podkreśl w zdaniach rozwiniętych ułożonych przez Ciebie rzeczowniki na czerwono,
czasowniki na zielono, przymiotniki na niebiesko.
3. Ułóż do rozwiniętych zdań , ułożonych przez Ciebie pytania.
4. Napisz lub narysuj instrukcję jak segregujemy śmieci- możesz zrobić to w formie plakatu,
komiksu.
5. Zrób pojazd kosmiczny wykorzystując materiały wtórne tj: puste butelki po napojach,
folia aluminiowa, pudełka itp.
6. Poćwicz programowanie w scratchu.
7. Doskonalimy technikę liczenia w zakresie 100 – ułóż po 10 przykładów
8. Ćwiczymy dodawanie i odejmowanie pod kreską, wykonaj niżej podane zadania.

Powodzenia
Pozdrawiam
Dorota Polak

KARTY PRACY