Search

Zadania do wykonania - 23 marca

Praca domowa 23-25 III
Przypominam ,że wszystkie prace piszemy na kartkach , przynosimy do szkoły po zakończeniu kwarantanny
(można wydrukować)
Doskonalenie umiejętności wszelakich – proszę wejść na stronę i wybrać w kategoriach odpowiednią aplikację
poniżej podaje przykładowe zadania z polskiego-gramatyki
https://learningapps.org/display?v=puw1a5roj17&fbclid=IwAR3L7ZCl10ny4Y9pInivEdjIJKviPYgkVuqZr10XOeCaRrR6S
S4cFtGTPks
matematyki – trzeba wybrać tylko ćwiczenie
https://learningapps.org/index.php?category=2&subcategory=1380&s=
poćwiczcie znajomość przysłów
Jak dobrze znacie przysłowia z miesiącami?:)
https://wordwall.net/pl/resource/956378
posłuchaj ptaków:
Coś pięknego! Dotknij każdego ptaszka, a on zaśpiewa.
https://coneixelriu.museudelter.cat/ocells.php

Zachęcam do odwiedzenia wirtualnie muzeum :
Wirtualne spacery po zagranicznych muzeach
https://kukulturze.pl/utknales-w-domu-te-12-slynnych-muzeow-oferuje-wirtualne-
spacery/?fbclid=IwAR31EYV321A6_ILCBW3PyMGNYQKiE6swLu11TkLgvJYzBGS5N3KPbi-dJT4
wirtualne spacery po polskich muzeach
https://kukulturze.pl/wirtualne-spacery-po-polskich-
muzeach/?fbclid=IwAR0_o0v54ux2gm0_4RsetFrrNfj9KecBXnJ8h1lZNdUpC4da3ce13_w-hqU

ZADANIA :
1. Napisz po 3 zdania oznajmujące, pytające, rozkazujące
2. Dopisz do rzeczowników przymiotniki
…………………………………………..niebo
rakieta………..……………………………….
………………………………………..planeta
……………………………………………..dom
……………………………………wszechświat
3. Napisz po 6 czasowników w czasie przeszłym , przyszłym i teraźniejszym

czas przeszły         Czas teraźniejszy           Czas przyszły
   pisałam                       piszę                         napiszę

4. Dopisz przymiotniki o znaczeniu przeciwnym
tani –
gruby-
wysoki-
nowa-
mała-
szeroki-
biedne-
brudna-
twarde-
stary-
5. Napisz notatkę sprawozdanie z pobytu w muzeum ( zawierać powinna : nazwę muzeum , kraj-
miejscowość , co widziałeś/łaś , co się spodobało , co zasługuje na szczególna uwagę innych
zwiedzających, zachętę do odwiedzenia tego muzeum)
6. Zrób obraz techniką collage(kolaż- technika łącząca różne materiały i techniki w jednej pracy np.
rysowanie kredkami , naklejanie tkanin, gazet , malowanie farbami itp.) temat pracy WIOSENNE KWIAT.
7. Poćwicz programowanie w scratchu.
8. Przynieś na pendrivie prezentację „MOJE HOBBY” (ta praca miała być rozliczona w grudniu- nie
wszyscy ja oddali) kto już dał jest zwolniony z tego.
9. Doskonalimy technikę liczenia w zakresie 100 - – ułóż po 10 przykładów, wykonaj niżej podane zadania.

 KARTY PRACY