Search

Zadania do wykonania - 19 marca

Praca z lekturą


Na adresy internetowe wysłałam Quiz z lektury, poproszę o odesłanie do czwartku.
Gdy zaginął Lampo zawiadowca zamieścił w prasie ogłoszenie, że go poszukuje.
Napiszcie takie ogłoszenie w zeszycie. Przypominam, że w ogłoszeniu muszą być
takie dane: kto szuka, wygląd poszukiwanego i gdzie znalazca ma się zgłosić
(adres, telefon).
Możecie też narysować portret. Dane, których nie ma w książce możecie wymyślić.
Zachęcam do obejrzenia zdjęć miejscowości, w której żył Lampo
https://pl.wikipedia.org/wiki/Campiglia_Marittima
W podręczniku do j. polskiego s.34-37 , ćwiczenia 38-40


Matematyka
Z podręcznika zadania ze str 25 i 26 ( bez 8, 10 –dla chętnych)
Zadania robimy w zeszycie.
Cd w poniedziałek