Search

Zadania do wykonania

I N F O R M A T Y K A

Wykonaj w PowerPoint prezentację: „Zanieczyszczenie powietrza w Zielonce na podstawie Skali Porostowej” do wykorzystania materiały i informacje zdobyte podczas spaceru dydaktycznego z p. Lewandowską.

Prace sprawdzę na pierwszej lekcji po powrocie do szkoły.