Klasa 7b

Zadania do wykonania

Zad. 1

VOCABULARY, podręcznik str.92

  1. Przepisz do zeszytu i przetłumacz czasowniki frazowe (prasal verbs) ze str. 140 w podręczniku – od break down do work out.
  2. Wykonaj zadania A, C, E, F, G – podręcznik str. 92-93, odpowiedzi zapisz w zeszycie.
  3. 3.Przepisz do zeszytu i przetłumacz czasowniki dotyczące udzielania wskazówek (giving directions) od cross do walk past.
  4. 4.Wykonaj zad. I i J – podręcznik str. 93, odpowiedzi zapisz w zeszycie
  5. 5.W celu UTRWALENIA poznanego słownictwa wykonaj zad. A-E w ćwiczeniach na stronie 69-70.

Good luck!

JJJ

Zadania do wykonania

Praca zdalna – geografia kl. VII b

  1. Na podstawie podręcznika uzupełnić w zeszycie ćwiczeń str. 78-79 zadnia dotyczące warunków rozwoju rolnictwa w Polsce.

Zadania do wykonania

Plastyka klasa 7

Zadanie 1

Zapoznaj się z tematem z podręcznika str. 66-71. Tworzenie z natury.

Wykonaj zadania 1-3 str.70

 

 

Strona 5 z 5