Barbara Zasada

wicedyrektor, chemia

Katarzyna Bisowska

wychowanie fizyczne

Agnieszka Brzozowska-Narojczyk

muzyka, zajęcia techniczne

Marta Cygan

nauczyciel wspomagający

Iwona Dąbrowska

język polski

Robert Deska

wychowanie fizyczne

Anna Głogowska

pedagog terapeuta

Anna Gorzelany

nauczyciel wspomagający

Bogusław Karwowski

nauczyciel wspomagający

Renata Kindler

wicedyrektor, matematyka, informatyka

 

Magdalena Kowalczyk

język angielski

Justyna Łaz

język polski

Edyta Minkina

wychowanie fizyczne

Mirosława Wypchło

dyrektor, informatyka, technika

Małgorzata Wysocka

biologia, przyroda, wychowanie do życia w rodzinie

Emilia Malinowska

edukacja wczesnoszkolna

Maja Holc

nauczyciel świetlicy

Monika Jeziorska

edukacja wczesnoszkolna