Pracuję w gimnazjum od początku jego istnienia. W 2011 roku uzyskałam stopień awansu zawodowego nauczyciela dyplomowanego. Oprócz codziennej indywidualnej pracy z młodzieżą prowadzę różnorodne zajęcia z całym zespołem klasowym np. na temat stresu, motywacji do nauki, sposobów wspomagających uczenie się, umiejętności ułatwiających funkcjonowanie w grupie. W latach 2010 – 2012 prowadziłam dla naszej młodzieży warsztaty umiejętności uczenia się w ramach realizacji projektu unijnego. Od pięciu lat prowadzę wraz z p. Anną Głogowską  warsztaty dla rodziców w ramach programu „Szkoła dla rodziców i wychowawców”. Uzyskałam uprawnienia do prowadzenia wszystkich, trzech części warsztatów. Bardzo sobie cenię tę formę współpracy z rodzicami. Dzięki niej wielu rodziców wzmocniło swoje kompetencje wychowawcze, uzyskując wiedzę na temat konkretnych sposobów pogłębiających relacje i więź z dziećmi.

Opiekuję się dokumentacją uczniów dotyczącą trudności stwierdzonych w poradniach psychologiczno-pedagogicznych i specjalistycznych. Dbam o przekazywanie informacji z opinii wychowawcom i nauczycielom, aby mógł zaistnieć proces dostosowania wymagań edukacyjnych, który systemowo realizują nasi nauczyciele.

Na bieżąco uczestniczę w różnorodnych szkoleniach doskonalących mój warsztat pracy. Obecnie jestem w trakcie studiów podyplomowych z doradztwa zawodowego i personalnego.

Prywatnie jestem mężatką i mamą dwójki dzieci: dorosłego syna i córki gimnazjalistki. Lubię górskie wędrówki, odpoczynek wśród ciszy i natury z dobrą książką oraz fotografowanie.