Z wykształcenia jestem pedagogiem. Przez całe swoje zawodowe życie zdobywam nowe umiejętności - do pierwszego zawodu poprzez studia podyplomowe oraz kursy i szkolenia dołączyłam m. in. kwalifikacje logopedy dyplomowanego, pedagoga terapeuty, pedagoga specjalnego oraz uprawnienia trenera szkoły dla rodziców. Staram się rozwijać i wciąż wzbogacać swój warsztat pracy, by dzieci, zwłaszcza wtedy, kiedy z powodu różnych okoliczności może być im trudniej zdobywać wiedzę, z moją pomocą mogły osiągać sukcesy oraz poznawać i rozwijać swoje mocne strony. Pracowałam jako nauczyciel wspomagający w klasach integracyjnych. Obecnie prowadzę zajęcia korekcyjno – kompensacyjne oraz logopedyczne, na których uczniowie pokonują trudności, ale także doświadczają satysfakcji i przyjemności z gromadzenia nowych doświadczeń. Jestem też przekonana, że szkoła może być miejscem wsparcia dla rodziców i dlatego od wielu lat współprowadzę w naszym Gimnazjum (obecnie z p. psycholog Dorotą Cymer) Warsztaty dla Rodziców w ramach programu „Szkoła dla rodziców i wychowawców”.

Prywatnie jestem mężatką oraz mamą studentki. Odpoczywam przy wszelkich pracach związanych z rękodziełem, zwłaszcza ceramiką, a w podróżach odkrywam piękno świata.