Search

Spotkanie informacyjne dotyczące przyjęcia do szkoły na rok szkolny 2018/2019

Podczas spotkań rodzice uzyskali informacje dotyczące zasad organizacji i funkcjonowania poszczególnych klas w szkole. Zapoznali się z infrastrukturą, zasadami naboru i rekrutacji oraz zaproponowaną ofertą edukacyjną. Na pytania rodziców udzielała odpowiedzi Dyrektor Mirosława Wypchło. Obecny na spotkaniu Burmistrz Grzegorz  Dudzik wyjaśnił rodzicom kwestię utworzenia oddziału klasy 6 w naszej szkole - oczekujemy na interpretację przepisów w ze strony Kuratorium Oświaty.

W związku z nasuwającymi się Rodzicom wątpliwościami przypominamy, że uczniowie zamieszkali w obwodzie szkoły (nie tylko zameldowani) zgłaszają się w pierwszym terminie, tj. od 22.02.2018r. do 02.03.2018r.

Mapa obwodów.

Uchwała dotycząca obwodów szkół.