foto1 foto2 foto3 foto4 foto5


 

Siedziba: Szkoła Podstawowa nr 4 ; ul. Łukasińskiego1/3; 05-220 Zielonka
Redaktor: Aneta Jóźwik; sekretariat; tel.: 022 771-05-20; e-mail.:  
Redakcja techniczna:
imię nazwisko, wydział, tel.  …, e-mail: …