Search

Zajęcia korekcyjno – kompensacyjne

W Gimnazjum od wielu lat odbywają się zajęcia korekcyjno – kompensacyjne. W pierwszym półroczu tego roku szkolnego uczęszczało na zajęcia około 120 uczniów z wszystkich klas naszej szkoły. Na spotkaniach gramy w gry edukacyjne, rozwiązujemy quizy, krzyżówki, ale także piszemy i czytamy. Wszystko po to, by usprawnić funkcje niezbędne do nauki szkolnej – lepiej zapamiętywać informacje, zrozumieć ich sens i znaczenie, jak najlepiej korzystać z przekazu nauczycieli na lekcji, usłyszeć i zobaczyć to, co ważne i potrzebne. Ponadto trenujemy ortografię, by słowo pisane świadczyło o szacunku do ojczystego języka.

Zajęcia polegają na usprawnianiu funkcji potrzebnych do nauki szkolnej, zdobywania i poszerzania wiedzy oraz nabywania nowych umiejętności. Obejmują usprawnianie pamięci w różnych jej zakresach, percepcji wzrokowej odpowiedzialnej za odbiór i przetwarzanie bodźców wzrokowych, percepcji słuchowej koniecznej do przetwarzania wrażeń słuchowych, a także koordynacji pracy zmysłów oraz ruchu. Uczestnicy podejmują również pracę nad poszerzaniem zasobu słownictwa, utrwalaniem i stosowaniem zasad prawidłowej pisowni. Uczniowie doskonalą także techniki zapamiętywania i interpretacji informacji oraz doskonalenie czytania ze zrozumieniem.

Zaproszeni na zajęcia są przede wszystkim uczniowie posiadający wskazania z poradni psychologiczno – pedagogicznych, ale także chętni do rozwijania swoich umiejętności. Spotkania odbywają się w małych grupach raz w tygodniu w dobrze wyposażonym i przystosowanym do zajęć gabinecie. Prowadzone są przez Annę Głogowską,  pedagoga terapeutę, logopedę z wieloletnim doświadczeniem posiadającą szerokie kwalifikacje do pracy z uczniami na każdym poziomie edukacyjnym.