Search

Klasowy konkurs recytatorski

26 października 2020 r. w klasie 2c odbył się Klasowy Konkurs Recytatorski "Znane i lubiane wiersze Jana Brzechwy i Juliana Tuwima".
Celem wydarzenia było zapoznanie dzieci z twórczością Jana Brzechwy i Juliana Tuwima, zachęcanie do wspólnego czytania literatury polskiej, kształtowanie wrażliwości na piękno języka ojczystego i rozwijanie zdolności recytatorskich.
Wiersze Brzechwy i Tuwima to utwory, które od lat bawią i uczą kolejne pokolenia. Przypomnienie ich treści oraz przedstawienie w niemal teatralnych inscenizacjach przyniosło uczestnikom wiele radości. Serdecznie dziękuję wszystkim za udział w konkursie, życząc sukcesów w rozwijaniu uzdolnień recytatorskich.

Joanna Stępień