Search

Projekt edukacyjny „Kto czyta, nie błądzi”

Głównymi celami tego projektu jest:

- rozbudzanie zainteresowań czytelniczych;

- wzbogacanie słownictwa, doskonalenie techniki czytania;

- rozwijanie twórczości literackiej; rozwijanie współpracy z rodzicami;

 

W trakcie realizacji projektu, na jesieni 2020 r., dzieci z klasy 2b prowadziły dzienniczki czytelnicze, tworzyły własne książeczki, brały udział w quizach i zabawach. W projekt zaangażowani byli również rodzice, którzy czuwali nad systematycznością czytania przez dzieci wybranych książek. Można zauważyć pozytywne efekty. Dzieci bardzo chętnie korzystają z księgozbioru szkolnego. Wielkie brawa!

Agnieszka Karkowska