Search

TYDZIEŃ DLA NIEPODLEGŁEJ

II edycja projektu
W listopadzie 2020r. uczniowie naszej szkoły przystąpili do projektu edukacyjnego „Tydzień dla Niepodległej”
Celami projektu było:
-upamiętnienie rocznicy odzyskania przez Polskę niepodległości;
-budzenie zainteresowań historią i dziedzictwem kulturowym naszego kraju;
-kształtowanie świadomości patriotycznej i obywatelskiej;
-rozwijanie i wzmacnianie poczucia tożsamości narodowej oraz przynależności do rodziny i kraju pochodzenia;
-kształtowanie więzi z krajem ojczystym oraz szacunku dla własnego państwa;
-wpajanie ogólnoludzkich zasad moralnych i humanistycznych;
-wzbudzanie u dzieci poczucia dobra, piękna, prawny i godności;
-dostarczanie pozytywnych wzorców osobowych;
-promowanie inspirujących rozwiązań metodycznych.
Projekt został podzielony na różne aktywności, zwane „tropami”. Wykonując kolejne tropy nasze klasy zyskały tytuł „Klasy Niepodległości”.

Julita Jurecka