Search

„Bądź kumplem, nie dokuczaj”

W roku szkolnym 2020/2021 nasza szkoła przystąpiła do kampanii społecznej organizowanej przez Cartoon Network – „Bądź kumplem, nie dokuczaj”. Jej celem jest propagowanie koleżeńskich, życzliwych zachowań wśród dzieci.
Temat życzliwości był poruszany na trzech poziomach:
-w stosunku do siebie – jak mogą zadbać o własny dobrostan i być odpowiedzialnym/odpowiedzialną za siebie;
-w stosunku do innych – co zrobić, by inni czuli się przy dobrze,
-we wspólnocie – jak tworzyć w najbliższym otoczeniu (np. w grupie szkolnej, klasowej) miejsca życzliwości, w których każda osoba jest widoczna, wzmacniana, włączana
i współpracująca.
Kampania oprócz uświadamiania negatywnych konsekwencji, jakie niesie za sobą dokuczanie, promuje postawę reagowania i promowania przyjaznych zachowań wśród młodych ludzi. 

Julita Jurecka