Search

Projekt Edukacyjny ‘’Emocja”

Międzynarodowy Projekt Edukacyjny ‘’Emocja” Klasa 1b bierze udział w roku szkolnym 2020/2021 w MIĘDZYNARODOWYM PROJEKCIE EDUKACYJNYM ‘’EMOCJA’’ wspierającym rozwój emocjonalny i społeczny dzieci oraz młodzieży. Jest on skierowany m.in. do uczniów szkół podstawowych. Główne cele projektu to: kształtowanie postaw społecznych u dzieci, rozbudzanie w nich wiary w siebie i własne możliwości, wychowanie do wartości takich jak empatia, wyrozumiałość, szacunek i wrażliwość, aktywizacja i integracja zespołu klasowego. Projekt składa się z pięciu modułów: „KREATYWNOŚĆ”, „WYOBRAŹNIA”, „MOC SŁÓW”, „EMPATIA” oraz „OSWAJANIE STRACHU”. Projekt będzie realizowany w klasie 1b od 2 września 2020 r. do 13 czerwca 2021 r. jako innowacja pedagogiczna.

Magdalena Skibińska