Search

Projekt ekologiczny "Moja Ziemia - mój dom"

Życie jest jak pajęczyna, a każda jej nitka składa się z różnych elementów -
rzek, oceanów, roślin, zwierząt...
Jeśli zniszczymy jedną nić tej pajęczyny, cała ulegnie zniszczeniu!”
 
Klasa 2b realizuje w roku 2021 projekt ekologiczny „Moja Ziemia – mój dom” .
Główne cele tego projektu to:
budowanie postawy szacunku dla przyrody;
- podejmowanie różnych działań na rzecz ochrony środowiska we własnym otoczeniu;
- zdobycie i poszerzenie wiedzy przez uczniów z zakresu edukacji ekologicznej;
- uświadamianie uczniom konieczności segregacji śmieci i korzyści z ponownego ich wykorzystania (recyklingu)
- promowanie zachowań proekologicznych

 

Podczas eko-pogadanek zwracamy szczególną uwagę na konieczność segregacji odpadów i możliwość ich ponownego wykorzystania (recyklingu). Uczestniczyliśmy w zajęciach warsztatowych na temat zagrożeń dla naszego środowiska. Uczniowie wykonali  ciekawe plakaty -„Śmieci segregujesz, ziemię ratujesz”. Załączamy najciekawsze prace.

Agnieszka Karkowska