Konkursy

Regulamin I konkursu plastycznego “Wielkanoc z 4 -ką”

ORGANIZATOR:

Szkoła Podstawowa nr 4 w Zielonce im. Stefana Kardynała Wyszyńskiego.

Patronat nad konkursem sprawują

Przewodnicząca Rady Miasta Zielonka oraz Burmistrz Miasta Zielonka

 

Celem konkursu jest:

- podtrzymywanie tradycji wysyłania życzeń świątecznych;

- kultywowanie tradycji wielkanocnych;

- prezentacja i popularyzacja dziecięcej i młodzieżowej twórczości plastycznej.

 

Konkurs skierowany jest do:

- uczniów Szkoły Podstawowej im. Stefana Kardynała Wyszyńskiego nr 4 w Zielonce.

Konkurs oceniany będzie na poziomach klas: I, II, III, IV, V, VI, VII, VIII. Trzy pierwsze miejsca z każdego poziomu zostaną nagrodzone nagrodami rzeczowymi oraz dyplomami.

 1. Uczestnik / uczeń klas I - III ma za zadanie wykonać kartkę świąteczną, zaś uczestnik / uczeń klas IV - VIII pisankę wielkanocną antycovidową (optymistyczną).

 2. Uczestnik wykonuje tylko jedną pracę.

 3. Pracę należy wykonać dowolną techniką lub komputerowo wykorzystując dowolny ogólnodostępny program komputerowy.

 4. Zdjęcie pracy lub plik należy wysłać na adresadresdo 28 marca 2021 roku (prace przesłane po terminie nie będą oceniane).

 5. Prosimy w wiadomości wpisać pełne dane uczestnika: imię i nazwisko, wiek, klasę.

 6. Jury przy ocenie prac weźmie pod uwagę samodzielność wykonania, oryginalność, estetykę oraz nawiązanie do tradycji. Jury wybierze po trzy najlepsze nadesłane prace z każdego poziomu klas I – VIII. 29 marca umieści je na stronie www szkoły. Dalej wybierają – głosują, od 30 marca do 09 kwietnia 2021, osoby odwiedzające stronę organizatora, oddając swój głos na wybrana pracę. Praca, na każdym poziomie klas I - VIII, która zdobędzie największą liczbę oddanych głosów zajmie pierwsze i odpowiednio drugie i trzecie nagrodzone miejsce. Organizator przewiduje 8 pierwszych, 8 drugich i 8 trzecich miejsc - wszystkie nagrodzone.

 1. Organizatorzy zastrzegają sobie prawo publikowania prac konkursowych.

 2. Informacje o wynikach zostaną opublikowane na stronie internetowej szkoły oraz na szkolnym profilu FB.

 3. Wzięcie udziału w konkursie oznacza akceptację regulaminu oraz wyrażenie zgody na publikację prac.

 4. Nadesłane prace stają się własnością Organizatora.

 5. Rozstrzygnięcie komisji konkursowej jest ostateczne i niepodważalne.

Barbara Zasada

Emilia Malinowska

Konkursy przedmiotowe

Zapraszamy uczniów klas IV, V, VI, VIII
i 3 gimnazjalnych do udziału
w Ogólnopolskiej Olimpiadzie „Olimpus”
sesji jesiennej 2018

Jeśli chcesz brać udział, to zgłoś się do koordynatora.

Termin: do 11.10.2018

Nazwa olimpiady przedmiotowej Nauczyciel koordynator Data olimpiady
Język polski I.Dąbrowska 5 listopada 2018
matematyka R.Kindler 6 listopada 2018
Język angielski Język niemiecki

A.Mieszkalska

A.Chmiel

7 listopada 2018

Historia

chemia

fizyka

A.Czechowska

B.Zasada

R.Mieszkalski

8 listopada 2018

Przyroda

Biologia

geografia

M.Wysocka

M.Wysocka

J.Lewandowska

9 listopada 2018

                                                                                                       Opracowała : wicedyrektor Barbara Zasada

Konkursy kuratoryjne

Zapraszamy uczniów klas VIII
i 3 gimnazjalnych do udziału
w konkursach przedmiotowych organizowanych przez Kuratorium Oświaty
2018/ 2019
Jeśli chcesz brać udział, to zgłoś się do koordynatora.

Termin zgłoszenia: najpóźniej trzy dni przed datą konkursu

konkurs Nauczyciel koordynator Data konkursu
fizyczny R.Mieszkalski 17.10.2018
Wiedzy o społeczeństwie A.Czechowska 18.10.2018
chemiczny B.Zasada 22.10.2018
Języka niemieckiego A.Chmiel 23.10.2018
historyczny A.Czechowska 24.10.2018
matematyczny R.Kindler 25.10.2018
geograficzny J.Lewandowska 26.10.2018
biologiczny M.Wysocka 06.11.2018
Języka angielskiego K.Kozanecka 07.11.2018
polonistyczny H.Reszka 09.11.2018

                                                                                                       Opracowała : wicedyrektor Barbara Zasada

Konkursy 2017/2018

      Zapraszamy zdolnych uczniów, wykazujących szczególne zainteresowania wybranym przedmiotem nauczania, prezentujących rozległą wiedzę , wykorzystujących umiejętności twórczego myślenia do rozwiązywania trudnych zadań problemowych do zięcia udziału w konkursach przedmiotowych.

Po dokonaniu wyboru , uczeń najpóźniej na 7 dni przed etapem szkolnym,  zgłasza  się do nauczyciela odpowiedzialnego za dany konkurs. 

Organizatorem konkursów na zlecenie Mazowieckiego Kuratora Oświaty jest Mazowieckie Samorządowe Centrum Doskonalenia Nauczycieli https://konkursy.mscdn.pl

Harmonogram  konkursów przedmiotowych
dla uczniów gimnazjów

w roku szkolnym 2017/2018    

 
L.p. Konkurs Nauczyciel odpowiedzialny Organizator

data

 

uwagi
1 Konkurs przedmiotowy z wos-u H.Zalewska Kuratorium Oświaty
w Warszawie
18.10.2017  
2 Konkurs przedmiotowy fizyczny R.Mieszkalski Kuratorium Oświaty
w Warszawie
19.10.2017  
3 Konkurs przedmiotowy z języka angielskiego K.Kozanecka Kuratorium Oświaty
w Warszawie
07.11.2017  
4 Konkurs przedmiotowy historyczny A.Czechowska Kuratorium Oświaty
w Warszawie
24.10.2017  
5 Konkurs przedmiotowy chemiczny B.Zasada Kuratorium Oświaty
w Warszawie
26.10.2017  
6 Konkurs przedmiotowy z języka polskiego H.Reszka Kuratorium Oświaty
w Warszawie
27.10.2017  
7 Konkurs przedmiotowy z języka niemieckiego A.Chmiel Kuratorium Oświaty
w Warszawie
20.10.2017  
8 Konkurs przedmiotowy matematyczny R.Kindler Kuratorium Oświaty
w Warszawie
08.11.2017  
9 Konkurs przedmiotowy biologiczny M.Wysocka Kuratorium Oświaty
w Warszawie
10.11.2017  
10 Konkurs przedmiotowy geograficzny J.Lewandowska Kuratorium Oświaty
w Warszawie
23.10.2017  
11 Losy żołnierza i dzieje oręża polskiego A.Czechowska Kuratorium Oświaty
w Warszawie
06.11.2017  
12 XIII Konkurs kultury klasycznej Hanna Zalewska Kuratorium Oświaty
w Warszawie
Listopad 2017  

13

Protesty czerwca 1976 –drogą do wolności H.Zalewska Kuratorium Oświaty
w Warszawie
e.szkolny 14.11.2017

 

14

Znani i nieznani bohaterowie opozycji lat 70 –tych oraz
 80- tych

H.Zalewska Kuratorium Oświaty
w Warszawie
e.szkolny 08.01.2018

 
1

Konkurs polonistyczny

 

  Kuratorium Oświaty
w Warszawie
15 .11.2017  
2

Konkurs matematyczny

E.Demianiuk Kuratorium Oświaty
w Warszawie
17.11.2017  
3 Losy żołnierza i dzieje oręża polskiego A.Czechowska Kuratorium Oświaty
w Warszawie
06.11.2017  

 

Harmonogram konkursów i olimpiad

w roku szkolnym 2017/2018 cz.2

Zapraszamy wszystkich chętnych uczniów klas 1,4,7 oraz 2 i 3 klas gimnazjalnych zainteresowanych daną tematyką konkursową do udziału
w konkursie. W tym celu należy zgłosić się do nauczyciela koordynatora, który przekaże istotne informacje np. dla których klas jest to konkurs, zakres merytoryczny.

                                             Barbara Zasada
                                                  wicedyrektor SP4


L.p. Konkurs Nauczyciel koordynator Organizator

data

 

uwagi
1 Olimpiada matematyczna juniorów Renata Kindler KO-Stowarzyszenie na rzecz Edukacji Matematycznej
w Warszawie

Zawody 1 stopnia
1OX- 16X 2017,

Zawody 2 stopnia
-13 I 2018,

Zawody 3 stopnia
17- 18 III 2018,

Cz. testowa szkolna
28 IX , 9.00

WWW.omj.edu.pl
2 Olimpiada informatyczna gimnazjalistów Paulina Wigosiewicz KO- Stowarzyszenie Talent
z Gdyni
I etap 6.11- 11.12.17 II etap 10.03.18
III etap 18- 19.05.18

WWW.oig.edu.pl
3 Ogólnopolska Olimpiada Przedmiotowa z
matematyki
Renata Kindler Firma Olimpus

s.jesienna 14.11.2017

s. zimowa 09.01.2018

s.wiosenna 20.03.2018

-       www.olimpus.edu.pl
4 Ogólnopolska Olimpiada Przedmiotowa z
j.angielskiego
Iwona Grabowska Firma Olimpus

s. zimowa 10.01.2018

s.wiosenna 21.03.2018

-       www.olimpus.edu.pl
5 Ogólnopolska Olimpiada Przedmiotowa z
j.niemieckiego
Anna Chmiel Firma Olimpus

s. zimowa 10.01.2018

s.wiosenna 21.03.2018

-       www.olimpus.edu.pl
6 Ogólnopolska Olimpiada Przedmiotowa z
j.polskiego
Iwona Dąbrowska Firma Olimpus

s. zimowa 08.01.2018

s.wiosenna 19.03.2018

-       www.olimpus.edu.pl
7 Ogólnopolska Olimpiada Przedmiotowa z
historii
A.Czechowska Firma Olimpus

s. zimowa 11.01.2018

s.wiosenna 22.03.2018

-       www.olimpus.edu.pl
8 Ogólnopolska Olimpiada Przedmiotowa z
chemii
B.Zasada Firma Olimpus

s. zimowa 11.01.2018

s.wiosenna 22.03.2018

-       www.olimpus.edu.pl
9 Ogólnopolska Olimpiada Przedmiotowa z
fizyki
R.Mieszkalski Firma Olimpus

s. zimowa 11.01.2018

s.wiosenna 22.03.2018

-       www.olimpus.edu.pl
10 Ogólnopolska Olimpiada Przedmiotowa z
geografii
J.Lewandowska Firma Olimpus

s. zimowa 12.01.2018

s.wiosenna 23.03.2018

-       www.olimpus.edu.pl
11 Ogólnopolska Olimpiada Przedmiotowa z
biologii
M.Wysocka Firma Olimpus

s. zimowa12.01.2018

s.wiosenna 23.03.2018

-       www.olimpus.edu.pl
12 Ogólnopolska Olimpiada zadań logicznych Paulina Wilgosiewicz Firma Olimpus 11.01.2018 -       www.olimpus.edu.pl
13 Ogólnopolski Konkurs Przedmiotowy EDI   z historii Mariusz Woś Firma Ogólnopolskie Konkursy Przedmiotowe EDI

Pingwin 28.11.2017

Panda 12.04.2018

www.edi.edu.pl
14 Ogólnopolski Konkurs Przedmiotowy EDI   z języka angielskiego

Magdalena Chaber

Anna Mieszkalska

Firma Ogólnopolskie Konkursy Przedmiotowe EDI

Pingwin 27.11.2017

Panda 11.04.2018

www.edi.edu.pl
15 Ogólnopolski Konkurs Przedmiotowy EDI   z języka polskiego H.Reszka Firma Ogólnopolskie Konkursy Przedmiotowe EDI

Pingwin 23.11.2017

Panda 09.04.2018

www.edi.edu.pl
16 Ogólnopolski Konkurs Przedmiotowy EDI   z języka niemieckiego A.Chmiel Firma Ogólnopolskie Konkursy Przedmiotowe EDI

Pingwin 27.11.2018

Panda 11.04.2018

www.edi.edu.pl
17 Ogólnopolski Konkurs Przedmiotowy EDI   z biologii S.Bodjańska Firma Ogólnopolskie Konkursy Przedmiotowe EDI

Pingwin 29.11.2017

Panda 13.04.2018

www.edi.edu.pl
18 Ogólnopolski Konkurs Przedmiotowy EDI  z geografii Anna Łygan Firma Ogólnopolskie Konkursy Przedmiotowe EDI

Pingwin 29.11.2017

Panda 13.04.2018

www.edi.edu.pl
19 Ogólnopolski Konkurs Przedmiotowy EDI   z chemii B.Zasada Firma Ogólnopolskie Konkursy Przedmiotowe EDI

Pingwin 28.11.2017

Panda 12.04.2018

www.edi.edu.pl
20 Ogólnopolski Konkurs Przedmiotowy EDI   z fizyki R.Mieszkalski Firma Ogólnopolskie Konkursy Przedmiotowe EDI

Pingwin 28.11.2017

Panda 12.04.2018

www.edi.edu.pl
21 Ogólnopolski Konkurs Przedmiotowy EDI   z matematyki B.Wojnowska Firma Ogólnopolskie Konkursy Przedmiotowe EDI

Pingwin 24.11.2017

Panda 10.04.2018

www.edi.edu.pl
22

Ogólnopolski Konkurs z j. angielskiego

TOP MASTER 2018

Iwona Grabowska

Katarzyna Kozanecka

Top Educom w Łodzi

TOP MASTER 11.01.2018

TOP DOG

15.03.2018

KL. 2,3 GIM

KL.4,7

23 Powiatowy Konkurs Języka Angielskiego „Albion” Katarzyna Kozanecka Marta Michnowska
EnglishLanguage Workshop
II półrocze Kl.4,7
kl. Gim 2,3
24 Sprachdoktor dla gimnazjum Zofia Flis Łowcy Talentów Jersz 14.03.2018

Kl.4,7
kl. gim 2,3

25 Powiatowy konkurs ortograficzny dyktando 2018 Anna Kozanowska Marecki Ośrodek Kultury
współ. OKiS Zielonka
Kwiecień/ maj
2018
Kl.7
26 Wojewódzki Konkurs ortograficzny Ortografia na medal Anna Kozanowska Stowarzyszenie Warszawskich Nauczycieli Polonistów Grudzień – kwiecień 2017/18 Kl.4,7
kl. Gim 2,3
27 Konkurs Ortografia na co dzień Anna Kozanowska Centrum Edukacji Humanistycznej 24 października 2017
maj 2018

Kl.4,7
kl. Gim 2,3
28 Gminny konkurs ortograficzny Ortomaniak Iwona Dąbrowska Szkoła Podstawowa Nr 4 Zielonka Marzec 2018 Kl.4,7
29 Warszawska Syrenka Justyna Łaz Mazowiecki Instytut Kultury marzec 2018 *
30 C.K.Norwid- Poeta Naszej Ziemi Justyna Łaz Gminne Centrum Kultury Dąbrówka kwiecień 2018 *
31 Powiatowy konkurs poetycki Liryki o Niepodległej H.Reszka MOK Kobyłka * *
32 Powiatowy konkurs Piosenki Angielskiej A.Narojczyk   * *
33 Niepodległa, Tradycja
 i współczesność
H.Reszka Muzeum Niepodległości w Warszawie * *
34 Protesty czerwca 1976 –drogą do wolności H.Zalewska Kuratorium Oświaty
w Warszawie
e.szkolny 14.11.2017
II etap 01.02.2018
III etap 12.04.2018
lista finalistów25.05.2018
*
35

Znani i nieznani bohaterowie opozycji lat 70 –tych oraz
 80- tych

H.Zalewska Kuratorium Oświaty
w Warszawie
e.szkolny 08.01.2018
II etap 08.03.2018
III etap 30.04.2018
lista finalistów09.05.2018
*
36

Mazowiecki Konkurs Plastyczny
Jesienne klimaty „Spacer po parku przy dworku, pałacu”

A.Krysztoforska Zespół Wolskich Placówek Edukacji Kulturalnej w Warszawie 02.11.2017 Kl.0,1,4,7,
kl. Gim.2,3
37 Ogólnopolski Konkurs Plastyczny „W harmonii z przyrodą” A.Krysztoforska Dyrekcja
 Wdeckiego Parku Krajobrazowego
10.11.2017

Kl.1,4,7,
kl. Gim.2,3

38 „Habemus papam. Jan Paweł II – papież przełomów” Ks. P. Protaś

Konkurs kuratoryjny tematyczny,

Centrum Myśli JPII

Etap szkolny – 21 XI godz. 12 Centrumjp2.pl/konkurs 2017/
kl.gim 2,3
39 Gimnazjalny Konkurs Wiedzy Biblijnej „HIERONYMUS” Anna Twardziłowska

Konkurs kuratoryjny tematyczny,

KOAB

12 stycznia godz. 14 Koab.pl
kl.gim 2,3
40 XII Ogólnopolska Franciszkańska Olimpiada Wiedzy o świętym Maksymilianie Anna Twardziłowska Klasztor Ojców Franciszkanów w Siedlcach, UKSW

SP do 30 października 2017 r.

Gimnazjum etap szkolny 7 grudnia 2017 r.

http://www.olimpiada.
franciszkanie-warszawa.pl/index.php?
pokaz=regulamin
SP – plastyczny
Kl.gim 2,3 - test
41

Konkurs Diecezjalny

Anna Twardziłowska Diecezja Warszawsko-Praska

Etap szkolny do 1 marca 2018 r.

Etap szkolny do 1 marca 2018 r.

Etap szkolny – 7 XII

Diecezjalny 28 II 

http://www.katecheza.xn--
floriaska3-10b.pl/olimpiady-i-konkursy/konkurs-diecezjalny-
dla-uczni%C3%B3w-szk%C3%B3%C5%82-
podstawowych

Kl.1,4,7,
kl. Gim.2,3

42

XVII Konkurs Mój szkolny kolega z misji: „Z Maryją na misjach”

Anna Twardziłowska Dzieło Pomocy „Ad Gentes” w Warszawie

Do 30  marca 2018 r. przesłanie prac

Plastycznych, literackich lub muzycznych

http://www.adgentes.misje.
pl/konkurs-314
Kl.1,4,7,
kl. Gim.2,3

43

XVI POWIATOWY

KONKURS BIBLIJNY „JOZUE  I  SĘDZIOWIE”

Anna Twardziłowska Szkoła Podstawowa nr 2 w Radzyminie

Etap szkolny 1 XII godz. 10

Etap powiatowy 1 Marca 2018

Kl. Gim 2,3
44 Od 1 do 9…czyli jeden wynik w nieskończonej ilości zadań. Paulina Wilgosiewicz
Renata Kindler
Stowarzyszenie Nauczycieli Matematyki Oddział Bielski Etap szkolny 25.11.2017

Kl.1,4,7,
kl. Gim.2,3

 

*informacje będą podane w terminie późniejszym

 

 Olimpus-       www.olimpus.edu.pl, tel.22 517- 16- 50 (świadectwo)

EDI PINGWIN/PANDa www.edi.edu.pl,  tel.22 509-86-70 ( świadectwo)

 

Strona 5 z 5