foto1 foto2 foto3 foto4 foto5


Miejskie Gimnazjum im. Stefana Kardynała Wyszyńskiego
ul. Łukasińskiego 1/3
05-220 Zielonka


Tel. 22 771 05 20

Fax. 22 771 05 20

e-mail:

 

NIP 125-122-03-66

REGON 015213282

W Miejskim Gimnazjum prowadzony jest monitoring, który ma na celu zapewnienie bezpieczeństwa i porządku publicznego oraz ochronę osób i mienia. Obejmuje on takie obszary jak: korytarze, szatnię, salę widowiskową, salę sportową oraz teren przyszkolny od strony ulicy Łukasińskiego.