Search

Zadania do wykonania

Edukacja polonistyczna:

podręcznik str. 34, 35, 36 i 37 – przeczytaj

ćwiczenie str. 42, 43, 44, 45 – uzupełnij

Potyczki ortograficzne str. 25 i 26 - uzupełnij

Edukacja matematyczna:

ćwiczenie str. 23, 24 - zastosuj dzielenie.