Aktualności

Plan lekcji na dzień 26.04.2019r.

    Klasa 0a Klasa 0b
0 7:00 – 8:00

Zajęcia świetlicowe klas 0

A Karkowska

1 8:00- 8:30

Rytmika

A.Brzozowska-Narojczyk

Zajęcia przedszkolne

A.Karkowska

  8:30- 8:55

Zajęcia przedszkolne

M.Hebda

Zajęcia przedszkolne

A.Karkowska

2 8:55- 9:25

J.angielski

M.Hebda

Zajęcia przedszkolne

A.Karkowska

3 9:25-10:35

Zajęcia przedszkolne

M.Mazanka

Zajęcia przedszkolne

A.Karkowska

4 10:35-11:30

Zajęcia przedszkolne

J.Murawska

Zajęcia przedszkolne

A.Karkowska

5 11:30-13:00

Zajęcia przedszkolne

M.Łuniewska

Zajęcia przedszkolne

A.Karkowska

6 13:00 – 15:00

Zajęcia świetlicowe klas 0

S.Bodjańska

7 12:00-17:00

Zajęcia świetlicowe klas 0

E.Minkina

 

   

Klasa 1a

s. 23

Klasa 1b

s. 15

Klasa 1c

s. 14

1 8:00- 8:45      

e_wczesnoszkolna

M.Myśliwiec

2 8:55- 9:40

religia

A.Twardziłowska

 

e_wczesnoszkolna

M.Myśliwiec

3 9:50-10:35

e_wczesnoszkolna

M.Jeziorska

e_wczesnoszkolna

M.Hebda

e_wczesnoszkolna

M.Myśliwiec

4 10:45-11:30

e_wczesnoszkolna

M.Jeziorska

e_wczesnoszkolna

M.Hebda

e_wczesnoszkolna

M.Myśliwiec

5 11:40-12:25

e_wczesnoszkolna

M.Jeziorska

e_wczesnoszkolna

M.Hebda

 

 

   

Klasa 2a

s. 19

Klasa 2b

s.Świetlica

1 8:00- 8:45

Religia

A.Twardziłowska

e_wczesnoszkolna

M.Łuniewska

2 8:55- 9:40

Język angielski

A.Szach-Białek

e_wczesnoszkolna

M.Łuniewska

3 9:50-10:35

e_wczesnoszkolna

D.Polak

e_wczesnoszkolna

M.Łuniewska

4 10:45-11:30

e_wczesnoszkolna

D.Polak

 
       

 

 

 

Klasa 4a

s. 3

Klasa 4b

s. 2

Klasa 5a

s. 54

Klasa 5b

s. 35

Klasa 6

s. 60

1

8:00- 8:45

Matematyka

R.Kindler

Matematyka

E.Demianiuk

Wf

R.Deska

J.polski

I.Dąbrowska

J.angielski

I.Grabowska

2

8:55- 9:40

Wf

R.Deska

Plastyka

A.Brzozowska-Narojczyk

J.polski

I.Dąbrowska

Matematyka

E.Demianiuk

J.angielski

I.Grabowska

3

9:50-10:35

J.angielski

I.Grabowska

Informatyka

A.Demidziuk

Religia

A.Twardziłowska

Technika

A.Brzozowska-Narojczyk

J.polski

I.Dąbrowska

4

10:45-11:30

Technika

A.Brzozowska-Narojczyk

Godz. Wychowawcza

R.Mieszkalski

Informatyka

A.Demidziuk

Religia

A.Twardziłowska

Matematyka

R.Kindler

 

 

 

Klasa 8a

s. 42

Klasa 8b

s. 40

1

8:00- 8:45

Fizyka

R.Mieszkalski

J.Niemiecki

J.Wojciechowska

2

8:55- 9:40

Wf

B.Karwowski

Fizyka

R.Mieszkalski

3

9:50-10:35

Geografia

J.Lewandowska

J.Niemiecki

J.Wojciechowska

4

10:45-11:30

Matematyka

E.Demianiuk

Geografia

J.Lewandowska

 

   

Klasa 3a

s. 44

Klasa 3b

s. 43

Klasa 3c

s. 58

Klasa 3d

s. 57

1 8:00- 8:45

WOS

A.Hrehorowicz

 

Informatyka

A.Demidziuk

j.niemiecki

A.Chmiel

2 8:55- 9:40

Informatyka

A.Demidziuk

j. niemiecki

A.Chmiel

Matematyka

R.Kindler

WOS

A.Hrehorowicz

3 9:50-10:35

Matematyka

R.Kindler

Fizyka

R.Mieszkalski

j.niemiecki

A.Chmiel

Wf

R.Deska

4 10:45-11:30  

WOS

A.Hrehorowicz

   

 

   

Klasa 3e

s. 13

Klasa 3f

s. 55

Klasa 3g

s. 31

Klasa 3h

s. 32

1 8:00- 8:45        
2 8:55- 9:40  

Geografia

J.Lewandowska

   
3 9:50-10:35

Wf

B.Karwowski

Historia

A.Czechowska

 

Matematyka

M.Woźniak

4 10:45-11:30

Matematyka

M.Woźniak

J.polski

I.Dąbrowska

 

j.niemiecki

A.Chmiel

5 11:40-12:25

Historia

A.Czechowska

 

Matematyka

E.Demianiuk

Fizyka

R.Mieszkalski

6 12:55-13:40    

Fizyka

R.Mieszkalski

 
7

13:50-14:35

 

   

Godz. Wychowawcza

J.Łaz

 

J.Lewandowska

Plan lekcji na dzień 25.04.2019r.

    Klasa 0a Klasa 0b
0 7:00 – 8:00

Zajęcia świetlicowe klas 0

A Karkowska

1 8:00- 8:30

J.angielski

M.Hebda

Zajęcia przedszkolne

A.Karkowska

2 8:30- 9:00

Zajęcia przedszkolne

E.Malinowska

Zajęcia przedszkolne

A.Karkowska

3 9:50-10:20

Rytmika

A.Brzozowska-Narojczyk

Zajęcia przedszkolne

A.Karkowska

4 10:45-11:30

Zajęcia przedszkolne

E.Malinowska

Rytmika

A.Brzozowska-Narojczyk

5 11:40-13:00

Zajęcia przedszkolne

E.Malinowska

Zajęcia przedszkolne

A.Karkowska

6 13:00 – 15:00

Zajęcia świetlicowe klas 0

S.Bodjańska

7 13:00-17:00

Zajęcia świetlicowe klas 0

E.Minkina

 

   

Klasa 1a

s. 23

Klasa 1b

s. 15

Klasa 1c

s. 14

1 8:00- 8:45

e_wczesnoszkolna

M.Jeziorska

   
2 8:55- 9:40

e_wczesnoszkolna

M.Jeziorska

e_wczesnoszkolna

M.Hebda

e_wczesnoszkolna

M.Myśliwiec

3 9:50-10:35

e_wczesnoszkolna

M.Jeziorska

e_wczesnoszkolna

M.Hebda

e_wczesnoszkolna

M.Myśliwiec

4 10:45-11:30

e_wczesnoszkolna

M.Jeziorska

e_wczesnoszkolna

M.Hebda

e_wczesnoszkolna

M.Myśliwiec

5 11:40-12:25

e_wczesnoszkolna

M.Jeziorska

e_wczesnoszkolna

M.Hebda

religia

A.Twardziłowska

 

   

Klasa 2a

s. 19

Klasa 2b

s.Świetlica

1 8:00- 8:45

Język angielski

A.Szach-Białek

Religia

A.Twardziłowska

2 8:55- 9:40

e_wczesnoszkolna

D.Polak

e_wczesnoszkolna

M.Łuniewska

3 9:50-10:35

e_wczesnoszkolna

D.Polak

e_wczesnoszkolna

M.Łuniewska

4 10:45-11:30

e_wczesnoszkolna

D.Polak

e_wczesnoszkolna

M.Łuniewska

5 11:40-12:25  

e_wczesnoszkolna

M.Łuniewska

 

   

Klasa 4a

s. 3

Klasa 4b

s. 2

Klasa 5a

s. 54

Klasa 5b

s. 35

Klasa 6

s. 60

1 8:00- 8:45

Wf

R.Deska

J.angielski

I.Grabowska

J.Angielski

M.Giebus

Wf

R.Deska

Matematyka

E.Demianiuk

2 8:55- 9:40

J. polski

J.Łaz

Matematyka

E.Demianiuk

Technika

A.Brzozowska-Narojczyk

J.Angielski

M.Giebus

J.polski

I.Dąbrowska

3 9:50-10:35

J. polski

J.Łaz

Religia

A.Twardziłowska

Matematyka

M.Woźniak

Matematyka

E.Demianiuk

J.Angielski

I.Grabowska

4 10:45-11:30

Matematyka

E.Demianiuk

Godz. Wychowawcza

J.Murawska

J.Polski

I.Dąbrowska

J.Polski

H.Zalewska

Godz. Wychowawcza

I.Grabowska

 

   

Klasa 8a

s. 42

Klasa 8b

s. 40

1 8:00- 8:45    
2 8:55- 9:40

Historia

A.Czechowska

Religia

A.Twardziłowska

3 9:50-10:35

J.Polski

I.Dąbrowska

Historia

A.Czechowska

4 10:45-11:30

Religia

A.Twardziłowska

J. niemiecki

A.Chmiel

5 11:40-12:25

J. angielski

I.Grabowska

Matematyka

E.Demianiuk

 

   

Klasa 3a

s. 44

Klasa 3b

s. 43

Klasa 3c

s. 58

Klasa 3d

s. 57

1 8:00- 8:45

Historia

A.Czechowska

     
2 8:55- 9:40

J.angielski

I.Grabowska

     
3 9:50-10:35

Wf

B.Karwowski

   

Geografia

J.Lewandowska

4 10:45-11:30    

Historia

A.Czechowska

Matematyka

M.Woźniak

5 11:40-12:25  

Matematyka

M.Woźniak

Religia

Ks. P.Jagła

Plastyka
  1. Brzozowska-Narojczyk
6 12:55-13:40  

J.polski

I.Dąbrowska

J.polski

H.Reszka

 
7

13:50-14:35

 

Informatyka

A.Demidziuk

   

 

   

Klasa 3e

s. 13

Klasa 3f

s. 55

Klasa 3g

s. 31

Klasa 3h

s. 32

1 8:00- 8:45    

WOS

A.Hrehorowicz

 
2 8:55- 9:40  

Matematyka

M.Woźniak

Religia

Ks. P.Jagła

 
3 9:50-10:35  

WOS

A.Hrehorowicz

J.polski

H.Zalewska

Wf

R.Deska

4 10:45-11:30

WF

B.Karwowski

Godz. Wychowawcza

J.Lewandowska

 

WOS

A.Hrehorowicz

5 11:40-12:25

WOS

A.Hrehorowicz

   

J.polski

H.Reszka

6 12:55-13:40

J.niemiecki

A.Chmiel

     
7

13:50-14:35

 

       

 

 

 

 

Plan lekcji na dzień 24.04.2019r.

    Klasa 0a Klasa 0b
0 7:00 – 8:00

Zajęcia świetlicowe klas 0

A Karkowska

1 8:00- 8:55

Zajęcia przedszkolne

A.Twardziłowska

Zajęcia przedszkolne

A.Karkowska

2 8:55- 9:50

Zajęcia przedszkolne

A.Twardziłowska

Zajęcia przedszkolne

A.Karkowska

3 9:50-10:35

Zajęcia przedszkolne

S.Bodiańska

Zajęcia przedszkolne

A.Karkowska

4 10:45-11:30

Zajęcia przedszkolne

S.Bodiańska

Zajęcia przedszkolne

A.Karkowska

5 11:40-13:00

Zajęcia przedszkolne

S.Bodiańska

Zajęcia przedszkolne

A.Karkowska

6 13:00 – 15:00

Zajęcia świetlicowe klas 0

S.Bodjańska

7 13:00-17:00

Zajęcia świetlicowe klas 0

E.Minkina

 
 

 

 

Klasa 1a

Klasa 1b

Klasa 1c

1

8:00- 8:45

 

e_wczesnoszkolna

M.Hebda

e_wczesnoszkolna

M.Myśliwiec

2

8:55- 9:40

e_wczesnoszkolna

M.Jeziorska

e_wczesnoszkolna

M.Hebda

e_wczesnoszkolna

M.Myśliwiec

3

9:50-10:35

e_wczesnoszkolna

M.Jeziorska

e_wczesnoszkolna

M.Hebda

e_wczesnoszkolna

M.Myśliwiec

4

10:45-11:30

e_wczesnoszkolna

M.Jeziorska

e_wczesnoszkolna

M.Hebda

e_wczesnoszkolna

M.Myśliwiec

5

11:40-12:25

e_wczesnoszkolna

M.Jeziorska

e_wczesnoszkolna

M.Hebda

e_wczesnoszkolna

M.Myśliwiec

 

 

 

Klasa 2a

Klasa 2b

1

8:00- 8:45

e_wczesnoszkolna

M.Jeziorska

e_wczesnoszkolna

M.Łuniewska

2

8:55- 9:40

Język angielski

A.Szach-Białek

e_wczesnoszkolna

M.Łuniewska

3

9:50-10:35

Język angielski

A.Szach-Białek

e_wczesnoszkolna

M.Łuniewska

4

10:45-11:30

WF

B.Karwowski

e_wczesnoszkolna

M.Łuniewska

5

11:40-12:25

e_wczesnoszkolna

M.Łuniewska

WF

B.Karwowski

 

 

 

Klasa 4a

Klasa 4b

Klasa 5a

Klasa 5b

Klasa 6

1

8:00- 8:45

Wf

R.Deska

Matematyka

E.Demianiuk

J.Angielski

M.Giebus

Historia

A.Czechowska

Wf

B.Karwowski

2

8:55- 9:40

Matematyka

E.Demianiuk

Wf

R.Deska

Historia

A.Czechowska

J.Angielski

M.Giebus

J. polski

J.Łaz

3

9:50-10:35

J. polski

J.Łaz

Historia

A.Czechowska

Wf

B.Karwowski

Matematyka

E.Demianiuk

Plastyka

H.Reszka

4

10:45-11:30

Historia

A.Czechowska

Plastyka

A.Gorzelany

J. polski

H.Reszka

G. Wychowawcza

E.Szóstka

Matematyka

E.Demianiuk

 

 

 

 

Klasa 8a

Klasa 8b

1

8:00- 8:45

J. polski

J.Łaz

 

2

8:55- 9:40

Wf

B.Karwowski

Plastyka

H.Reszka

3

9:50-10:35

Matematyka

M.Woźniak

J. polski

H.Zalewska

4

10:45-11:30

J. niemiecki

J.Wojciechowska

J. polski

J.Łaz

5

11:40-12:25

 

J. niemiecki

J.Wojciechowska

 

 

    Klasa 3a Klasa 3b Klasa 3c Klasa 3d
1 8:00- 8:45  

Matematyka

M.Woźniak

   
2 8:55- 9:40  

Matematyka

M.Woźniak

   
3 9:50-10:35  

Godz. Wychowawcza

E.Szóstka

Godz. Wychowawcza

M. Żelisko-Mazanka

 
4 10:45-11:30    

J.polski

H.Zalewska

Matematyka

M.Woźniak

5 11:40-12:25

Matematyka

E.Demianiuk

 

Historia

A.Czechowska

Plastyka

A.Gorzelany

6 12:55-13:40

Historia

A.Czechowska

   

Godz. Wychowawcza

J.Murawska

7

13:50-14:35

J.niemiecki

A.Chmiel

     
8

14:45-15:30

       

 

    Klasa 3e Klasa 3f Klasa 3g Klasa 3h
1 8:00- 8:45        
2 8:55- 9:40        
3 9:50-10:35        
4 10:45-11:30    

Godz. Wychowawcza

M. Żelisko-Mazanka

J.niemiecki

A.Chmiel

5 11:40-12:25

Matematyka

M.Woźniak

J.polski

H.Reszka

J.niemiecki

A.Chmiel

J.polski

H.Zalewska

6 12:55-13:40

J.niemiecki

J.Wojciechowska

Plastyka

A.Brzozowska-Narojczyk

J.polski

H.Reszka

Matematyka

M.Woźniak

7

13:50-14:35

 

J.polski

H.Reszka

J.niemiecki

J.Wojciechowska

   
8

14:45-15:30

 

       

 

 

 

Słuchowisko w ramach projektu Sejmu Dzieci i Młodzieży

W ramach realizacji projektu konkursowego Sejmu Dzieci i Młodzieży,

nasi uczniowie - Nikodem i Bartek nagralii nadali audycję radiową.

Słuchowisko dotyczy posła na Sejm II Rzeczpospolitej - Tomasza Arciszewskiego.

Miłego słuchania :)

 Kliknij na obraz, aby odtworzyć audycję.

Tomasz Arciszewski 

Strona 1 z 56