Kalendarz roku szkolnego

Kalendarz roku szkolnego 2016/2017

 

1 września

rozpoczęcie zajęć dydaktyczno- wychowawczych

19 października

ślubowanie klas I

23-31 grudnia  

zimowa przerwa świąteczna

13-26 lutego

ferie zimowe

13-18 kwietnia  

wiosenna przerwa świąteczna

19 kwietnia

 20 kwietnia

21 kwietnia

egzamin gimnazjalny:

część humanistyczna

część matematyczno- przyrodnicza

część z języka obcego

31 października

 2 maja

16 czerwca

dodatkowe dni wolne od zajęć

1 września

rozpoczęcie zajęć dydaktyczno- wychowawczych

19 października

ślubowanie klas I

23-31 grudnia  

zimowa przerwa świąteczna

13-26 lutego

ferie zimowe

13-18 kwietnia  

wiosenna przerwa świąteczna

19 kwietnia

 20 kwietnia

21 kwietnia

egzamin gimnazjalny:

część humanistyczna

część matematyczno- przyrodnicza

część z języka obcego

31 października

 2 maja

16 czerwca

dodatkowe dni wolne od zajęć