Search

Podsumowania Dnia Liczby Pi

pi

W dniu 20 marca na długiej przerwie nauczyciele matematyki uhonorowali uczniów bioracych udział w zabawach z okazji dnia liczby PI. W tym dniu odbyło się wiele konkursów i zabaw m. in. na  napisanie jak największej liczby wyrazów zawierających PI. Uczniowie otrzymali nagrody dla najbardziej aktywnej klasy - jak i nagrody indywidualne. Dwie klasy  - 4 b i 7 b dostały nagrody za PI-wyrazy, a dodatkowo  klasa 4b za wyjątkowe zaangażowanie w różne gry i zabawy. Oprócz nagród zespołowych około 30 uczniów otrzymało nagrody indywidualne.  Wszystkim dziękujemy , a zwycięzcom  gratulujemy!