Aktualności

Wyniki egzaminu zewnętrznego 2015

Zakres egzaminu

Wyniki gminy Zielonka

Nasz wynik

GH - P język polski

56,9

62,2

GH - H historia

61,3

68,9

GH - M matematyka

43,4

49,1

GH - P przyroda

48,4

52,9

GA - P język angielki podstawowy

65,5

71,9

GA - R język angielski  rozszerzony

44,5

51,9

Strona 55 z 56