Search

Wyniki egzaminu ósmoklasisty 2021r.

Gratulujemy osiągnięcia świetnych wyników egzaminu ósmoklasisty!

Wkład pracy i zaangażowanie zarówno ze strony uczniów i nauczycieli zaowocowało poniższymi wynikami. 

wyniki egz 8klasisty 2021

Wyniki przedstawiane są również w skali staninowej, która odpowiada nam na pytanie jaką pozycję zajmuje wynik osiągnięty przez szkołę na tle wyników osiągniętych przez całą badaną populację. Skala staninowa wprowadza 9 przedziałów wyników. Wyniki naszej szkoły w staninach:

wyniki egz 8klasisty 2021 staniny

Egzamin zdawało 31 uczniów. 

Ponadto czterech uczniów uzyskało wyniki 100%:

Z matematyki: Alicja Olczak, Michał Subda.

Z języka angielskiego: Zofia Ostrowska, Patrycja Piotrowska.

Jesteśmy dumni z osiągniętych przez naszych uczniów wyników. Trzymamy kciuki za pomyślną rekrutację do szkół ponadpodstawowych.

Mirosława Wypchło