Konsultacje

Terminarz konsultacji z rodzicami

Harmonogram konsultacji z rodzicami/opiekunami prawnymi w roku szkolnym 2022-2023

Lp. Nazwisko, imię Data, godzina, sala
1 Basiaga Teresa 13.09.2023 18.10.2023 29.11.2023 04.12.2023 10.01.2024 28.02.2024 04.03.2024 03.04.2024 08.05.2024 05.06.2024
18:00-19:00 17:00-18:00 17:00-18:00 11:50-12:50 17:00-18:00 17:00-18:00 11:50-12:50 17:00-18:00 17:00-18:00 17:00-18:00
s. 17 s.17 s.17 s.16 s.17 s,17 s.16 s.17 s.17 s.17
2 Bisowska Katarzyna 13.09.2023 18.10.2023 29.11.2023 14.12.2023 10.01.2024 28.02.2024 21.03.2024 03.04.2024 08.05.2024 05.06.2024
18:00-19:00 18:00-19:00 18:00-19:00 9.50-10.35 18:00-19:00 18:00-19:00 9.50-10.35 18:00-19:00 18:00-19:00 18:00-19:00
s. 58 s. 58 s. 58 s. 78 s. 58 s. 58 s. 78 s. 58 s. 58 s. 58
3 Bodjańska Sylwia 13.09.2023 18.10.2023 29.11.2023    06.12.2023 10.01.2024 28.02.2024 08.03.2024 03.04.2024 08.05.2024 05.06.2024
18:00-19:00 18:00-19:00 18:00-19:00 18:00-19:00 18:00-19:00 18:00-19:00 18:00-19:00 18:00-19:00 18:00-19:00 18:00-19:00
s. 23 s. 23 s.23 s.23 s.23 s.23 s.23 s.23 s.23 s.23
4 Brzozowska - Narojczyk Agnieszka 13.09.2023 18.10.2023 29.11.2023   7.12.2023 10.01.2024 28.02.2024  21.03.2024 03.04.2024 08.05.2024 05.06.2024
18:00-19:00 18:00-19:00 18:00-19:00 7:00-8:00 18:00-19:00 18:00-19:00 7:00-8:00 18:00-19:00 18:00-19:00 18:00-19:00
s. 46 s. 46 s. 46 s. 46 s. 46 s. 46 s. 46 s. 46 s. 46 s. 46
5 Brzuszczyńska Sylwia 13.09.2023 18.10.2023 29.11.2023 13.12.2023 10.01.2024 28.02.2024 13.03.2024 03.04.2024 08.05.2024 05.06.2024
18:00-19:00 18:00-19:00 18:00-19:00 12:40-13:40 18:00-19:00 18:00-19:00 17:00-18:00 18:00-19:00 18:00-19:00 18:00-19:00
s. 44 s.44 s.44 s.44 s.44 s.44 s.44 s.44 s.44 s.44
6 Bzura Aneta 13.09.2023 18.10.2023 29.11.2023 21.12.2023 10.01.2024 28.02.2024 27.03.2024 03.04.2024 08.05.2024 05.06.2024
18:00-19:00 18:00-19:00 18:00-19:00 09.45-10.45 18:00-19:00 18:00-19:00 09.45- 10.45 18:00-19:00 18:00-19:00 18:00-19:00
s. 23 s. 23 s. 23 pok. naucz. s. 23 s. 23 pok. naucz. s. 23 s. 23 s. 23
7 Chmiel Anna 13.09.2023 18.10.2023 29.11.2023 7.12.2023 10.01.2024 28.02.2024 21..03.2024 03.04.2024 08.05.2024 05.06.2024
18:00-19:00 18:00-19:00 18:00-19:00 7:00-8:00 18:00-19:00 18:00-19:00 7:00-8:00 18:00-19:00 18:00-19:00 18:00-19:00
s. 45 s. 45 s. 45 s. 45 s. 45 s. 45 s. 45 s. 45 s. 45 s. 45
8 Chrobak Wioleta 13.09.2023 18.10.2023 29.11.2023 05.12.2023 10.01.2024 28.02.2024   05.03.2024 03.04.2024 08.05.2024 05.06.2024
18:00-19:00 18;00-19;00 18;00-19;00 14;35-15;35 18;00-19;00 18;00-19;00 14;35-15;35 18;00-19;00 18;00-19;00 18;00-19;00
s. 54 s.54 s.54 s.54 s.54 s,54 s.54 s.54 s.54 s.54
9 Cymer Dorota 13.09.2023 18.10.2023 29.11.2023 8.12.2023 10.01.2024 28.02.2024 18.03.2024 03.04.2024 08.05.2024 05.06.2024
18:00-19:00 18:00-19:00 18:00-19:00 7.50-8.50 18:00-19:00 18:00-19:00 14.35-15.35 18:00-19:00 18:00-19:00 18:00-19:00
s. 13a s. 13a s. 13a s.13a s. 13a s. 13a s.13a s. 13a s. 13a s. 13a
10 Czaplińska Magdalena 13.09.2023 18.10.2023 29.11.2023 13.12.2023 10.01.2024 28.02.2024 13.03.2024 03.04.2024 08.05.2024 05.06.2024
18:00-19:00 13:40-14:40 13:40-14:40 13:40-14:40 13:40-14:40 13:40-14:40 13:40-14:40 13:40-14:40 13:40-14:40 13:40-14:40
s. 23 s. 42a s. 42a s. 42a s. 42a s. 42a s. 42a s. 42a s. 42a s. 42a
11 Czechowska Aleksandra 13.09.2023 18.10.2023 29.11.2023 4.12.2023 10.01.2024 28.02.2024 4.03.2024 03.04.2024 08.05.2024 05.06.2024
18:00-19:00 18:00-19:00 18:00-19:00 14:35-15:35 18:00-19:00 18:00-19:00 14:35-15:35 18:00-19:00 18:00-19:00 18:00-19:00
s. 31 s.31 s.31 pok. naucz. s.31 s.31 pok. naucz. s.31 s.31 s.31
12

Czerepko Magdalena

13.09.2023 18.10.2023 29.11.2023 05.12.2023 10.01.2024 28.02.2024 05.03.2024 03.04.2024 08.05.2024 05.06.2024
18:00-19:00 18.00-19.00 18.00-19.00 15.30-16.30 18.00-19.00 18.00-19.00 15.30-16.30 18.00-19.00 18.00-19.00 18.00-19.00
s. 23 pok. naucz. pok. naucz. s.19 pok. naucz. pok. naucz. s.19 pok. naucz. pok. naucz. pok. naucz.
13 Cygan  Marta 13.09.2023 18.10.2023 29.11.2023 06.12.2023 10.01.2024 28.02.2024 06.03.2024 03.04.2024 08.05.2024 05.06.2024
18:00-19:00 18:00-19:00 18:00-19:00 13.40-14:40 18:00-19:00 18:00-19:00 13.40-14.40 18:00-19:00 18:00-19:00 18:00-19:00
s. 59 s. 59 s. 59 s. 59 s.59 s.59 s.59 s.59 s. 59 s. 59
14 Demianiuk Elżbieta 13.09.2023 18.10.2023 29.11.2023 1.12.2023 10.01.2024 28.02.2024 1.03.2024 03.04.2024 08.05.2024 05.06.2024
18:00-19:00 18:00-19:00 18:00-19:00 7:00-8:00 18:00-19:00 18:00-19:00 7:00-8:00 18:00-19:00 18:00-19:00 18:00-19:00
s. 42 s. 42 s. 42 s. 42 s. 42 s. 42 s. 42 s. 42 s. 42 s. 42
15 Deska Robert 13.09.2023 18.10.2023 29.11.2023 06.12.2023 10.01.2024 28.02.2024 06.03.2024 03.04.2024 08.05.2024 05.06.2024
18:00-19:00 18:00-19:00 18:00-19:00 18:00-19:00 18:00-19:00 18:00-19:00 18:00-19:00 18:00-19:00 18:00-19:00 18:00-19:00
s.78 s.78 s.78 s.78 s.78 s.78 s.78 s.78 s.78 s.78
16 Gałecka-Kasza Marta 13.09.2023 18.10.2023 29.11.2023 11.12.2023 10.01.2024 28.02.2024 11.03.2024 03.04.2024 08.05.2024 05.06.2024
18:00-19:00 18:00-19:00 18:00-19:00 12.35-13.35 18.00-19.00 18.00-19.00 12.35-13.35 18.00-19.00 18.00-19.00 18.00-19.00
s. 23 s.23 s.23 s.23 s.23 s.23 s.23 s.23 s.23 s.23
17 Głogowska Anna 13.09.2023 18.10.2023 29.11.2023 07.12.2023 10.01.2024 28.02.2024 14.03.2024 03.04.2024 08.05.2024 05.06.2024
18:00-19:00 18:00-19:00 18:00-19:00 16.30-17.30 18:00-19:00 18:00-19:00 16.30 -17.30 18:00-19:00 18:00-19:00 18:00-19:00
s. 7 s. 7 s. 7 s. 7 s. 7 s. 7 s. 7 s. 7 s. 7 s. 7
18 Gorzelany Anna 13.09.2023 18.10.2023 29.11.2023 13.12.2023 10.01.2024 28.02.2024 13.03.2024 03.04.2024 08.05.2024 05.06.2024
18:00-19:00 18:00-19:00 18:00-19:00 7:00-8:00 18:00-19:00 18:00-19:00 7:00-8:00 18:00-19:00 18:00-19:00 18:00-19:00
s. 40 s.40 s.40 s.44 s.40 s.40 s.44 s.40 s.40 s.40
19 Grudzińska-Powierża Karolina 13.09.2023 18.10.2023 29.11.2023 6.12.2023 10.01.2024 28.02.2024 6.03.2024 03.04.2024 08.05.2024 05.06.2024
18:00-19:00 18:00-19:00 17:00-18:00 8:00-9:00 18:00-19:00 18:00-19:00 8:00-9:00 18:00-19:00 18:00-19:00 18:00-19:00
s. 35 s. 35 s. 35 s. 35 s. 35 s. 35 s. 35 s. 35 s. 35 s. 35
20 Hebda  Monika 13.09.2023 18.10.2023 29.11.2023 14.12.2023 10.01.2024 28.02.2024 12.03.2024 03.04.2024 08.05.2024 05.06.2024
17:00-18:00 17:00-18:00 17:00-18:00 17:00-18:00 17:00-18:00 17:00-18:00 17:00-18:00 17:00-18:00 17:00-18:00 17:00-18:00
s. 14 S. 14 S. 14 S. 14 S. 14  S. 14 S.14 S. 14 S. 14 S. 14
21 Holc Maja 13.09.2023 18.10.2023 29.11.2023 11. 12.2023 10.01.2024 28.02.2024 11.03.2024 03.04.2024 08.05.2024 05.06.2024
18:00-19:00 17:00-18:00 17:00-18:00 11:50-12:50 17:00-18:00 17:00-18:00 11:50-12:50 17:00-18:00 17:00-18:00 17:00-18:00
s. 24 s. 24 s. 24 s. 24 s.24 s.24 s.24 s.24 s.24 s.24
22 Jurecka Julita 13.09.2023 18.10.2023 29.11.2023   12.12.2023 10.01.2024 28.02.2024 12.03.2024 03.04.2024 08.05.2024 05.06.2024
18:00-19:00 17:00-18:00 17:00-18:00 11:40-12:40 17:00-18:00 17:00-18:00 11:40-12:40 17:00-18:00 17:00-18:00 17:00-18:00
s. 11 s.11 s.11 s.11 s.11 s.11 s.11 s11 s.11 s.11
23 Karkowska Agnieszka 13.09.2023 18.10.2023 29.11.2023 12.12.2023 10.01.2024 28.02.2024 12.03.2024 03.04.2024 08.05.2024 05.06.2024
18:00-19:00 18:00-19:00 18:00-19:00 13.35-14.35 18:00-19:00 18:00-19:00 13.35-14.35 18:00-19:00 18:00-19:00 18:00-19:00
s. 15 s. 15 s. 15 s. 15 s. 15 s. 15 s. 15 s. 15 s. 15 s. 15
24 Karwowski Bogusław 13.09.2023 18.10.2023 29.11.2023 15.12.2023 10.01.2024 28.02.2024 27.03.2024 03.04.2024 08.05.2024 05.06.2024
18:00-19:00 18.00-19.00 18.00-19.00 8.30-.9.30 18.00-19.00 18.00-19.00 13.50-14.50 18.00-19.00 18.00-19.00 18.00-19.00
s. 32 s.32 s.32 s.32 s.32 s.32 s.32 s.32 s.32 s.32
25 Kindler Renata 13.09.2023 18.10.2023 29.11.2023 14.12.2023 10.01.2024 28.02.2024 14..03.2024 03.04.2024 08.05.2024 05.06.2024
18:00-19:00 18.00-19.00 18.00-19.00 7.00-8.00 18.00-19.00 18.0-19.00 7.00-8.00 18.00-19.00 18.00-19.00 18.00-19.00
gab wice gab wice gab wice s 43 gab wice gab wice gab wice gab wice gab wice gab wice
26 Kochan Katarzyna 13.09.2023 18.10.2023 29.11.2023 07.12.2023 10.01.2024 28.02.2024  07.03.2024 03.04.2024 08.05.2024 05.06.2024
17:00-18:00 17:00-18:00 17:00-18:00 12:30-13:00 17:00-18:00 17:00-18:00 12:30-13:30 17:00-18:00 17:00-18:00 17:00-18:00
s. 23 s.23 s.23 s.33 s.23 s.23 s.33 s.23 s.23 s.23
27 Kowalska Julita 13.09.2023 18.10.2023 29.11.2023 05.12.24 10.01.2024 28.02.2024 12.03.2024 3.04.2024 08.05.2024 5.06.2024
18:00-19:00 18:00-19:00 18:00-19:00 11:00-12:00 18.00-19.00 18.00-19.00 18:00-19:00 18.00-19.00 18:00-19:00 18:00-19:00
s. 23 s.58 s.58 s.58 s.58 s.58 s.58 s.58 s.58 s.58
28 Kuba Anna 13.09.2023 18.10.2023 29.11.2023 05.12.2023 10.01.2024 28.02.2024 05.03.2024 03.04.2024 08.05.2024 05.06.2024
18:00-19:00 18:00-19:00 18:00-19:00 14:15-15:15 18:00-19:00 18:00-19:00 14:15-15:15 18:00-19:00 18:00-19:00 18:00-19:00
s. 43 s. 43 s. 43 s.61 s. 43 s. 43 s.61 s. 43 s. 43 s. 43
29 Krawczyk Artur 13.09.2023 18.10.2023 29.11.2023 13.12.2023 10.01.2024 28.02.2024 06.03.2024 03.04.2024 08.05.2024 05.06.2024
18:00-19:00 14.00-15.00 14.00.15.00 14.00-15.00 14.00-15.00 14.00-15.00 14.00-15.00 14.00-15.00 14.00-15.00 14.00-15.00
s. 23 s.23 s.23 s.23 s.23 s.23 s.23 s.23 s.23 s.23
30 Lewandowska Joanna 13.09.2023 18.10.2023 29.11.2023  18.12.2023 10.01.2024 28.02.2024  18.03.2024 03.04.2024 08.05.2024 05.06.2024
18:00-19:00 18:00-19:00 18:00-19:00 15.50-16.50 18:00-19:00 18:00-19:00 15.50-16.50 18:00-19:00 18:00-19:00 18:00-19:00
s. 54 s. 54 s. 54 s. 54 s. 54 s. 54 s. 54 s. 54 s. 54 s. 54
31 Łaz Justyna 13.09.2023 18.10.2023 29.11.2023 18.12.2023 10.01.2024 28.02.2024 18.03.2024 03.04.2024 08.05.2024 05.06.2024
18:00-19:00 18:00-19:00 18:00-19:00 18:00-19:00 18:00-19:00 18:00-19:00 18:00-19:00 18.00-19.00 18:00-19:00 18:00-19:00
pok.naucz. pok.naucz pok.naucz pok.naucz pok.naucz pok.naucz  pok.naucz pok.naucz pok.naucz pok.naucz
32 Łuniewska Magdalena 13.09.2023 18.10.2023 29.11.2023 12.12.2023 10.01.2024 28.02.2024 12.03.2024 03.04.2024 08.05.2024 05.06.2024
18:00-19:00 17-18.00 17-18.00 12.35-13.35 17-18.00 17-18.00 12.35- 13.35 17-18.00 17-18.00 17-18.00
s. 23 s.19 s.19 s.16 s.19 s.19 s.16 s.19 s.19 s.19
33 Maciejewska Renata 13.09.2023 18.10.2023 29.11.2023 15.12.2023 10.01.2024 28.02.2024 15.03.2024 03.04.2024 08.05.2024 05.06.2024
17:00-18:00 17:00-18:00 17:00-18:00 12:00-13:00 17:00-18:00 17:00-18:00 12:00-13:00 17:00-18:00 17:00-18:00 17:00-18:00
s. 4 s. 4 s. 4 s.4 s. 4 s. 4 s. 4 s. 4 s. 4 s. 4
34 Malinowska Emilia 13.09.2023 18.10.2023 29.11.2023 12.12.2023 10.01.2024 28.02.2024 12.03.2024 03.04.2024 08.05.2024 05.06.2024
18:00-19:00 17:00-18:00 17:00-18:00 14.35-15.35 17:00-18:00 17:00-18:00 9.50-10.50 17:00-18:00 17:00-18:00 17:00-18:00
s. 24 s. 24 s. 24 s. 24 s. 24 s. 24 s. 15a s. 24 s. 24 s. 24
35 Michałowska-Parys Monika 13.09.2023 18.10.2023 29.11.2023 08.12.2023 10.01.2024 28.02.2024 13.03.2024 03.04.2024 08.05.2024 05.06.2024
18:00-19:00 18:00-19:00 18:00-19:00 09.40-10.40 18:00-19:00 18:00-19:00 14.00-15.00 18:00-19:00 18:00-19:00 18:00-19:00
s. 44 s. 44 s.44 s.11a s. 44 s. 44 s.11a s. 44 s. 44 s. 44
36 Mieszkalska Anna 13.09.2023 18.10.2023 29.11.2023 12 i 13. 12.2023 10.01.2024 28.02.2024 5 i 6.03.2024 03.04.2024 08.05.2024 05.06.2024
17:00-18:00 17.00-18.00 17.00-18.00 7.30 -8.00 17.00-18.00 17.00-18.00 7.30-8.00 17.00-18.00 17.00-18.00 17.00-18.00
pok. naucz. pok. naucz. pok. naucz. s.15 pok. naucz. pok. naucz. s.15 pok. naucz. pok. naucz. pok. naucz.
37 Mieszkalski Remigiusz 13.09.2023 18.10.2023 29.11.2023 06.12.2023 10.01.2024 28.02.2024 06.03.2024 03.04.2024 08.05.2024 05.06.2024
18:00-19:00 18:00-19:00 18:00-19:00 7:55 - 8:55 18:00-19:00 18:00-19:00 7:55 - 8:55 18:00-19:00 18:00-19:00 18:00-19:00
s. 23 s. 23 s. 23 s. 40 s. 23 s. 23 s. 40 s. 23 s. 23 s. 23
38 Mioduszewska Katarzyna 13.09.2023 18.10.2023 29.11.2023    13.12.2023 10.01.2024 28.02.2024  13.03.2024 03.04.2024 08.05.2024 05.06.2024
17:00-18:00 17:00-18:00 17:00-18:00 12:30-13:30 17:00-18:00 17:00-18:00 12:30-13:30 17:00-18:00 17:00-18:00 17:00-18:00
s. 4 s.4 s.4 s.4 s.4 s.4 s.4 s.4 s.4 s.4
39 Mossakowska Agnieszka 13.09.2023 18.10.2023 29.11.2023 06.12.2023 10.01.2024 28.02.2024 13.03.2024 03.04.2024 08.05.2024 05.06.2024
18:00-19:00 18:00-19:00 18:00-19:00 13:50-14:50 18:00-19:00 18.00-19:00 13:50-14:50 18.00-19:00 18.00-19:00 18.00-19:00
s. 55 s. 55 s. 55 pok. naucz. s. 55 s. 55 pok. naucz. s. 55 s. 55 s. 55
40 Murawska Jolanta 13.09.2023 18.10.2023 29.11.2023 04.12.2023 10.01.2024 28.02.2024 04.03.2024 03.04.2024 08.05.2024 05.06.2024
18:00-19:00 18:00-19:00 18:00-19:00 18:00-19:00 18:00-19:00 18:00-19:00 18:00-19:00 18:00-19:00 18:00-19:00 18:00-19:00
s. 44 s. 44 s. 44 s. 44 s. 44 s. 44 s. 44 s.44 s. 44 s. 44
41 Myśliwiec Małgorzata 13.09.2023 18.10.2023 29.11.2023 0412.2023 10.01.2024 28.02.2024 04.03.2024 03.04.2024 08.05.2024 05.06.2024
18:00-19:00 17.00-18.00 17.00-18.00 12.30-13.30 17.00-18.00 17.00-18.00 12.30-13.30 17.00-18.00 17.00-18.00 17.00-18.00
s. 17 s. 17 s. 17 s.13 s.17 s.17 s.13 s.17 s.17 s.17
42 Napłoszek Anna 13.09.2023 18.10.2023 29.11.2023 12.12.2023 10.01.2024 28.02.2024 12.03.2024 03.04.2024 08.05.2024 05.06.2024
18:00-19:00 17:00-18:00 17:00-18:00 7:00-8:00 17:00-18:00 17:00-18:00 7:00-8:00 17:00-18:00 17:00-18:00 17:00-18:00
s. 3 s.3 s.3 s.3 s.3 s.3 s.3 s.3 s.3 s.3
43 Niedźwiedź Adriana 13.09.2023 18.10.2023 29.11.2023 20.12.2023 10.01.2024 28.02.2024 13.03.2024 03.04.2024 08.05.2024 05.06.2024
18:00-19:00 18:00-19:00 18:00-19:00 16:00-17:00 18:00-19:00 18:00-19:00 16:00-17:00 18:00-19:00 18:00-19:00 18:00-19:00
s. 23 s.31 s.31 s.31 s.31 s.31 s.31 s.31 s.31 s.31
44 Nowak-Rosa Urszula 13.09.2023 18.10.2023 29.11.2023 15.12.2023 10.01.2024 28.02.2024 15.03.2024 03.04.2024 08.05.2024 05.06.2024
17:00-18:00 17.00-18.00 17.00-18.00 11.50-12.50 17.00-18.00 17.00-18.00 11.50-12.50 17.00-18.00 17.00-18.00 17.00-18.00
s19 s19 s19 s.16 s.19 s.19 s.16 s19 s19 s19
45 Obłuska Anna 13.09.2023 18.10.2023 29.11.2023 12.12.2023 10.01.2024 28.02.2024  12. 03.2024 03.04.2024 08.05.2024 05.06.2024
18:00-19:00 17.00-18.00 17.00-18.00 6.45-7.45 17.00-18.00 17.00-18.00 6.45-7.45 17.00-18.00 17.00-18.00 17.00-18.00
s. 11 s. 11 s. 11 s. 11 s. 11 s.  11 s. 11 s. 11 s. 11 s. 11
46 Opalińska Ewelina 13.09.2023 18.10.2023 29.11.2023 11.12.2023 10.01.2024 28.02.2024 25.03.2024 03.04.2024 08.05.2024 05.06.2024
18:00-19:00 18:00-19:00 18:00-19:00 12:00-13:00 18:00-19:00 18:00-19:00 12:00-13:00 18:00-19:00 18:00-19:00 18:00-19:00
pok. naucz. pok. naucz. pok. naucz. pok. naucz. pok. naucz. pok. naucz. pok. naucz. pok. naucz. pok. naucz. pok. naucz.
47 Podolak Karolina 13.09.2023 18.10.2023 29.11.2023 04.12.2023 10.01.2024 28.02.2024 04.03.2024 03.04.2024 08.05.2024 05.06.2024
18:00-19:00 18:00-19:00 18.00-19.00 11:30-12:30 18.00-19.00 18.00-19.00 11:30-12:3 18.00-19.00 18.00-19.00 18.00-19.00
pok. naucz. pok. naucz. pok. naucz. pok. naucz. pok. naucz. pok. naucz. pok. naucz. pok. naucz pok. naucz. pok. naucz.
48 Polak Dorota 13.09.2023 18.10.2023 29.11.2023 14.12.2023 10.01.2024 28.02.2024 14.03.2024 03.04.2024 08.05.2024 05.06.2024
17:00-18:00 17.00-18.00 17.00-18.00 13.00-14.00 17.00-18.00 17.00-18.00 13.00-14.00 17.00-18.00 17.00-18.00 17.00-18.00
s. 3 s.3 s.3 s.3 s.3 s.3s.3 s.3 s.3 s.3 s.3
49 Rynkiewicz-Kuźniarska Dorota 13.09.2023 18.10.2023 29.11.2023   6.12.2023 10.01.2024 28.02.2024   6.03.2024 03.04.2024 08.05.2024 05.06.2024
17:00-18:00 17.00-18.00 17.00-18.00 11.30-12.30 17.00-18.00 17.00-18.00 11.30-12.30 17.00-18.00 17.00-18.00 17.00-18.00
Św. poranna Św. poranna Św. poranna Św. poranna Św. poranna Św. poranna Św. poranna Św. poranna Św. poranna Św. poranna
50 Skibińska Magdalena 13.09.2023 18.10.2023 29.11.2023 12.12.2023 10.01.2024 28.02.2024 19.03.2024 03.04.2024 08.05.2024 05.06.2024
16.45-17:45 17.00-18.00 17.00-18.00 12.30-13.30 17.00-18.00 17.00-18.00 12.30-13.30 17.00-18.00 17.00-18.00 17.00-18.00
s.6 s.6 s.6 s.6 s.6 s.6 s.6 s.6 s.6  
51 Skłodowska Iwona 13.09.2023 18.10.2023 29.11.2023 …...12.2023 10.01.2024 28.02.2024 …...03.2024 03.04.2024 08.05.2024 05.06.2024
18:00-19:00 17.00-18.00 17.00-18.00 17.00-18.00 17.00-18.00 17.00-18.00 17.00-18.00 17.00-18.00 17.00-18.00 17.00-18.00
s. 23 pok.naucz. pok.naucz pok.naucz pok.naucz pok.naucz pok.naucz pok.naucz pok.naucz pok.naucz
52 Stępień Joanna 13.09.2023 18.10.2023 29.11.2023 11.12.2023 10.01.2024 28.02.2024 11.03.2024 03.04.2024 08.05.2024 05.06.2024
17:00-18:00 17.00-18.00 17.00-18.00 11.30-12.30 17.00-18.00 17.00-18.00 11.30-12.30 17.00-18.00 17.00-18.00 17.00-18.00
s. 13 s.13 s.13 s.13 s.13 s.13 s.13 s.13 s.13 s.13
53 Sutherland Anna 13.09.2023 18.10.2023 29.11.2023 07.12.2023 10.01.2024 28.02.2024  07.03.2024 03.04.2024 08.05.2024 05.06.2024
17:00-18:00 17:00-18:00 17:00-18:00 12:30-13:00 17:00-18:00 17:00-18:00 12:30-13:30 17:00-18:00 17:00-18:00 17:00-18:00
s. 23 s.23 s.23 s.34 s.23 s.23 s.34 s.23 s.23 s.23
54 Szczucka-Lewalska Agnieszka 13.09.2023 18.10.2023 29.11.2023 06.12.2023 10.01.2024 28.02.2024 14.03.2024 03.04.2024 08.05.2024 05.06.2024
17:00-18:00 17:00-18 17:00-18:00 17:00-18:00 17:00-18:00 17:00-18:00 17:00-18:00 17:00-18:00 17:00-18:00 17:00-18:00
Św. poranna Św. poranna Św. poranna Św. poranna Św. poranna Św. poranna Św. poranna Św. poranna Św. poranna Św. poranna
55 Teplova Svitlana 13.09.2023 18.10.2023 29.11.2023 14.12.2023 10.01.2024 28.02.2024 14.03.2024 03.04.2024 08.05.2024 05.06.2024
17:00-18 17:00-18 17:00-18 17:00-18 17:00-18 17:00-18 17:00-18 17:00-18 17:00-18 17:00-18
s. 23 s.23 s23 s23 s23 s23 s23 s23 s23 s23
56 Trzcińska Urszula 13.09.2023 18.10.2023 29.11.2023 14.12.2023 10.01.2024 28.02.2024 14.03.2024 03.04.2024 08.05.2024 05.06.2024
18:00-19:00 17:00-18:00 17:00-18:00 11:50-12:50 17:00-18:00 17:00-18:00 11:50-12:50 17:00-18:00 17:00-18:00 17:00-18:00
s. 2 s.2 s.2 s.2 s.2 s.2 s.2 s.2 s.2 s.2
57 Twardziłowska Anna 13.09.2023 18.10.2023 29.11.2023 6.12.2023 10.01.2024 28.02.2024 13. .03.2024 03.04.2024 08.05.2024 05.06.2024
18:00-19:00 18-19 18-19 12.40-13.40 18-19 18-19 12.40-13.40 18-19 18-19 18-19
s. 48 s. 48 s. 48 s. 48 s. 48 s. 48 s. 48 s. 48 s. 48 s. 48
58 Wachel Elwira 13.09.2023 18.10.2023 29.11.2023 07.12.2023 10.01.2024 28.02.2024 07.03.2024 03.04.2024 08.05.2024 05.06.2024
18:00-19:00 18:00-19:00 18:00-19:00 14.35-15.35 18:00-19:00 18:00-19:00 14.35-15.35 18:00-19:00 18:00-19:00 18:00-19:00
s. 23 s. 60 s.60 s.60 s.60 s.60 s.60 s.60 s.60 s.60
59 Węgrzyn Marcin 13.09.2023 18.10.2023 29.11.2023 …...12.2023 10.01.2024 28.02.2024 …...03.2024 03.04.2024 08.05.2024 05.06.2024
                   
                   
60 Wielądek Sylwia 13.09.2023 18.10.2023 29.11.2023   13.12.2023 10.01.2024 28.02.2024   13.03.2024 03.04.2024 08.05.2024 05.06.2024
18:00-19:00 18:00-19:00 18:00-19:00 11.30-12.30 18:00-19:00 18:00-19:00 11.30-12.30 18:00-19:00 18:00-19:00 18:00-19.00
s.świetlica p s.świetlica p s.świetlica p s.świetlica p s.świetlica p s.świetlica p s.świetlica p s.świetlica p s.świetlica p s.świetlica p
61 Ks. Wojtczak Marcin 13.09.2023 18.10.2023 29.11.2023 6.12.2023 10.01.2024 28.02.2024 06.03.2024 03.04.2024 08.05.2024 05.06.2024
18:00-19:00 18-19 18-19 12.40-13.40 18-19 18-19 12.40-13.40 18-19 18-19 18-19
pok. naucz. 17.00-18.00 pok. naucz. pok. naucz. pok. naucz. pok. naucz. pok. naucz. pok. naucz. pok. naucz. pok. naucz.
62 Wróblewska Agata 13.09.2023 18.10.2023 29.11.2023   14.12.2023 10.01.2024 28.02.2024 14.03.2024 03.04.2024 08.05.2024 05.06.2024
17:00-18:00 17:00-18.00 17:00-18.00 11.30-12.30 17:00-18:00 17:00-18:00 11.30-12.30 17:00-18:00 17:00-18:00 17:00-18:00
s.2 s.2    s.2 s.2 s.2 s.2 s.2 s.2 s.2 s.2
63 Wypchło Mirosława 13.09.2023 18.10.2023 29.11.2023 11.12.2023 10.01.2024 28.02.2024 04.03.2024 03.04.2024 08.05.2024 05.06.2024
18:00-19:00 18:00-19:00 18:00-19:00 16:00-17:00 18:00-19:00 18:00-19:00 16:00-17:00 18:00-19:00 18:00-19:00 18:00-19:00
Gab. Dyr. Gab. Dyr. Gab. Dyr. Gab. Dyr. Gab. Dyr. Gab. Dyr. Gab. Dyr. Gab. Dyr. Gab. Dyr. Gab. Dyr.
64 Zadruszyńska Monika 13.09.2023 18.10.2023 29.11.2023 19.12.2023 10.01.2024 28.02.2024 19.03.2024 03.04.2024 08.05.2024 05.06.2024
18:00-19:00 18:00-19:00 18:00-19:00 7.45-8.45 18:00-19:00 18:00-19:00 7.45-8.45 18:00-19:00 18:00-19:00 18:00-19:00
s. 23 s. 23 s. 23 s. 23 s. 23 s. 23 s. 23 s. 23 s. 23 s. 23
65 Zawadzka Barbara 13.09.2023 18.10.2023 29.11.2023 08.12.2023 10.01.2024 28.02.2024 22.03.2024 03.04.2024 08.05.2024 05.06.2024
18:00-19:00 18:00-19:00 18:00-19:00 7:00-8:00 18:00-19:00 18:00-19:00 7:00-8:00 18:00-19:00 18:00-19:00 18:00-19:00
pok. naucz. pok. naucz pok. naucz pok. naucz pok. naucz pok. naucz pok. naucz pok. naucz pok. naucz pok. naucz
66 Ziarkiewicz Mariola 13.09.2023 18.10.2023 29.11.2023 12.12.2023 10.01.2024 28.02.2024 19.03.2024 03.04.2024 08.05.2024 05.06.2024
18:00-19:00 18.00-19.00 18.00-19.00 16.00-17.00 18.00-19.00 18.00-19.00 16.00-17.00 18.00-19.00 18.00-19.00 18.00-19.00
s. 32 s.32 s.32 s.32 s.32 s.32 s.32 s.32 s.32 s.32
67 Złotkowska Karolina 13.09.2023 18.10.2023 29.11.2023 13.12.2023 10.01.2024 28.02.2024 06.03.2024 03.04.2024 08.05.2024 05.06.2024
17:00-18:00 17:00-18:00 17:00-18:00 17:00-18:00 17:00-18:00 17:00-18:00 17:00-18:00 17:00-18:00 17:00-18:00 17:00-18:00
s.58 s.58 s.58 s.58 s.58 s.58 s.58 s.58 s.58 s.58
68 Złotkowski Łukasz 13.09.2023 18.10.2023 29.11.2023 04.12.2023 08.01.2024 28.02.2024 04.03.2024 03.04.2024 08.05.2024 05.06.2024
18:00-19:00 18.00-19.00 18.00-19.00 10.35-11.35 18.00-19.00 18.0-19.00 10.35-11.35 18.00-19.00 18.00-19.00 18.00-19.00
s.34 s.34 s.34 s.34 s.34 s.34 s.34 s.34 s.34 s.34
69 Żebrowska Monika 13.09.2023 18.10.2023 29.11.2023 13.12.2023 10.01.2024 28.02.2024 13.03.2024 03.04.2024 08.05.2024 05.06.2024
16:30-17:30 16.30-17.30 16.30-17.30 15.30-16.30 16.30-17.30 16.30-17.30 15.30-16.30 16.30-17.30 16.30-17.30 16.30-17.30
s. 11a s.11a s.11a s.11a s.11a s.11a s.11a s.11a s.11a s.11a
70 Żywiałkowska Katarzyna 13.09.2023 18.10.2023 29.11.2023 13.12.2023 10.01.2024 28.02.2024 13.03.2024 03.04.2024 08.05.2024 05.06.2024
18:00-19:00 16.00-17.00 16.00-7.00 16.00-17.00 16.00 - 17.0 16.00 - 17.0 16.00 - 17.0 16.00 - 17.0 16.00 - 17.0 16.00 - 17.0
Gab. Wicedyr. Gab. Wicedyr. Gab. Wicedyr. Gab. Wicedyr. Gab. Wicedyr. Gab. Wicedyr. Gab. Wicedyr. Gab. Wicedyr. Gab. Wicedyr. Gab. Wicedyr.
71 Edyta Minkina 13.09.2023 18.10.2023 29.11.2023 04.12.2023 10.01.2024 28.02.2024 04.03.2024 03.04.2024 08.05.2024 05.06.2024
16:00-17:00 16:00-17:00 16:00-17:00 16:30-17:30 16:00-17:00 16:00-17:00 16:30-17:30 16:00-17:00 16:00-17:00 16:00-17:00
s. 23 s. 23 s. 23 s. 23 s. 23 s. 23 s. 23 s. 23 s. 23 s. 23

 

POBIERZ PDF

 

Terminarz konsultacji z uczniami

 

Harmonogram konsultacji z uczniami w roku szkolnym 2023-2024

Lp Nazwisko i imię

Dzień tygodnia

oprócz tygodnia, w którym jest zebranie/zaplanowana konsultacja z rodzicami

Godzina Sala
1 Basiaga Teresa Piątek 11:50-12:50 s.16
2 Bisowska Katarzyna poniedziałek 14.35-15.35 s.78
3 Bodjańska Sylwia środa 17.00-18.00 s 4
4 Brzozowska - Narojczyk Agnieszka czwartek 7:00 s.46
5 Brzuszczyńska Sylwia poniedziałek 14:35-15:35 s.44
6 Bzura Aneta środa 14.35- 15.35 s.35
7 Chmiel Anna czwartek 7:00 s.45
8 Chrobak Wioleta wtorek 14;35-15;35 s54
9 Cymer Dorota wtorek 14.35-15.35 s. 13a
10 Czaplińska Magdalena środa 13.40-14-40 s. 42 a
11 Czechowska Aleksandra poniedziałek 14.35-15.35 s.46
12 Czerepko Magdalena wtorek 15.30- 16.30 s.19
13 Cygan  Marta środa 13.40-14.40 s. 59
14 Demianiuk Elżbieta piątek 7:00 - 8:00 s. 42
15 Deska Robert Piątek 18-19 s.78
16 Gałecka-Kasza Marta poniedziałek 12.35-13.35 s.40
 
17 Głogowska Anna czwartek 15.45-16.45 s.7
18 Gorzelany Anna środa 7:00 - 8:00 s.44
19 Grudzińska-Powierża Karolina środa 13:30-14:30 s. 35
20 Hebda  Monika Środa 12:55 - 13:40 S. 14
21 Holc Maja Wtorek 11:50-12:50 s.15a
22 Jurecka Julita Wtorek 11:40-12:40 s. 11
23 Karkowska Agnieszka Piątek 7.00-8.00 s.15
24 Karwowski Bogusław Piątek 13.45 - 14.45 s. 32
25 Kindler Renata czwartek 7.00 - 8.00 s 43
26 Kochan Katarzyna czwartek 12:30 - 13:30 s.33
27 Kowalska Julita wtorek 7:00- 8:00 s.58
28 Kuba Anna wtorek 14.15-15.15 biblioteka
29 Krawczyk Artur czwartek 10.45-11.30 s78
30 Lewandowska Joanna poniedziałek 15.50 - 16.50 s. 54
31 Łaz Justyna piątek 17.00-18.00 s.31
32 Łuniewska Magdalena wtorek 12.55-13.40 pokój nauczycielski
33 Maciejewska Renata czwartek 13:30-14:30 s 4
34 Malinowska Emilia wtorek 9.50 - 10.50 pokój nauczycielski
35 Michałowska-Parys Monika czwartek 14:45-15.45 s.11A
36 Mieszkalska Anna wtorek i środa 7.30-8.00 s.15
37 Mieszkalski Remigiusz wtorek 14:35 - 15:35 s. 40
38 Mioduszewska Katarzyna środa 12:30-13:30 s.4
39 Mossakowska Agnieszka środa 13:40-14:40 s. 55
40 Murawska Jolanta poniedziałek 15:45-16:45 s.36
41 Myśliwiec Małgorzata Poniedziałek 12.30 -13.30 s. 15
42 Napłoszek Anna Środa i czwartek 7.30-8.00 a.3
43 Niedźwiedź Adriana Środa 13:45-14:45 s.31
44 Nowak-Rosa Urszula Piątek 11:50-12:50 s.16
45 Obłuska Anna Wtorek 6.45 - 7.45 S.11
46 Opalińska Ewelina Czwartek 7:00-8:00 pokój nauczycielski
47 Podolak Karolina czwartek 7:00-8:00 biblioteka
48 Polak Dorota środa  i  czwartek 7.30-8.00 s.3
49 Rynkiewicz-Kuźniarska Dorota środa 11.30-12.30 s.świetlica poranna
50 Skibińska Magdalena wtorek 12.30-13.30 s.6
51 Skłodowska Iwona poniedziałek 7.00-8.00 pokój nauczycielski
52 Stępień Joanna wtorek 11.30-12.30 s.13
53 Sutherland Anna środa 12:30-13:30 s.3
54 Szczucka-Lewalska Agnieszka poniedziałek 10:30-11:30 s.11a
55 Teplova Svitlana czwartek 10.30-11.30 s.Okis
56 Trzcińska Urszula czwartek 11:50-12:50 s.2
57 Twardziłowska Anna Środa 14.35-15.20 s. 16
58 Wachel Elwira czwartek 14.35-15.35 s. 60
59 Węgrzyn Marcin      
6061 Wielądek Sylwia czwartek 11.30-12.30 s. świetlica poranna
62 Wojtczak Marcin wtorek 10:45-11:30 pokój nauczycielski
63 Wróblewska Agata czwartek 11.30-12.30 s.2
64 Wypchło Mirosława czwartek 14:35-15:35 s.33
65 Zadruszyńska Monika środa 14.40-15.40 s.46
66 Zawadzka Barbara wtorki 7:00-8:00 pokój nauczycielski
67 Ziarkiewicz Mariola poniedziałek 14.40 -14.40 s.32
68 Złotkowska Karolina środa 14:35 s. 58
69 Złotkowski Łukasz środa 14.35 s.34 15.35 s.34
70 Żebrowska Monika poniedziałek 15.30-16.30 s.11a, s.4-6
71 Żywiałkowska Katarzyna poniedziałek 14:30-15:30 gab. wicedyrektora
72 Minkina Edyta wtorek 17.00-18.00 s.4