Aktualności

Wsparcie w ramach Rządowego programu "Aktywna tablica"

Z dumą informujemy, iż Nasza Szkoła otrzymała wsparcie finansowe na zakup nowoczesnych pomocy dydaktycznych oraz narzędzi do terapii w ramach Rządowego programu „AKTYWNA TABLICA”, w wysokości 35 000 zł oraz 8750 zł od Miasta Zielonka. W ramach dofinansowania zostaną zakupione pomoce dydaktyczno-terapeutyczne oraz programy multimedialne wspierające min.:

- rozwój koncentracji i uwagi (ADHD, ADD),

- rozwój procesów komunikacji i kompetencji społeczno-emocjonalnych,

- procesy uczenia się uczniów ze specyficznymi trudnościami (dysleksją, dyskalkulią, dysortografią, dysgrafią).

Multimedialne programy terapeutyczne często wykorzystują elementy gier, które będą stanowić ciekawe urozmaicenie przekazu dydaktycznego i pozwolą na jeszcze efektywniejsze przyswajanie przez uczniów informacji. Dzięki nim będziemy mogli jeszcze lepiej dostosowywać się do indywidualnych potrzeb uczniów oraz rozwijać ich umiejętności i zainteresowania. To kolejny krok naprzód w naszych wysiłkach na rzecz zapewnienia jak najlepszego poziomu nauczania i wsparcia edukacyjnego dla naszych uczniów. Środki finansowe pozyskane przez Miasto Zielonka w formie dotacji celowej z budżetu państwa na dofinansowanie zakupu sprzętu, pomocy dydaktycznych i narzędzi do terapii do szkół dla dzieci i młodzieży w ramach Rządowego programu rozwijania szkolnej infrastruktury oraz kompetencji uczniów i nauczycieli w zakresie technologii informacyjno-komunikacyjnych w latach 2020-2024 – „Aktywna tablica”: Szkoła Podstawowa Nr 4 im. Stefana Kardynała Wyszyńskiego w Zielonce kwota wsparcia - 35 000 zł. Wkład własny organu prowadzącego: 8 750 zł. Pozyskane środki łącznie: 43 750 zł. Program finansowany jest w 80% ze środków budżetu państwa i w 20% wkładu własnego organów prowadzących.

Natalia Szałańska została laureatką konkursu "EkoSzkoła - edycja VI"

W dniu dzisiejszym odbyła się uroczystość wręczenia nagród laureatom konkursu "EkoSzkoła - edycja VI" organizowanego przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie. Laureatką ||| miejsca, z naszej szkoła została Natalia Sałańska, uczennica klasy 2. Gratulujemy wykonania pięknej pracy w stylu eko! Wielkie brawa. Również w tym samym konkursie nasza szkoła otrzymała nagrodę 3000 zł za dotychczasową działalność na rzecz ochrony środowiska i kształtowania postaw proekologicznych.

10.10.2023 r.

Czytaj więcej: Natalia Szałańska została laureatką konkursu "EkoSzkoła - edycja VI"

Podkategorie

Strona 1 z 67