Wolontariat

Spotkanie koordynatorów wolontariatów szkół w Zielonce

03.10 odbyło się spotkanie koordynatorów szkolnych wolontariatów wszystkich szkół podstawowych i ponadpodstawowej w Zielonce. Spotkanie miało na celu zaplanowanie wspólnych działań ukierunkowanych na potrzeby szkolne i lokalnej społeczności. Przed nami w tym półroczu m.in pomoc w realizacji święta niepełnosprawnych dzieci "Wszystkie Anioły Małej Ani", obchody "Międzynarodowego Dnia Wolontariusza", akcja "Znicz", "Pełna miska dla schroniska".

"Praca zespołowa. Zbieganie się razem to początek. Trzymanie się razem to postęp. Wspólna praca to sukces". - Ford.

SP1, SP2, SP3, SP4, Zespół Szkół w Zielonce

Czytaj więcej: Spotkanie koordynatorów wolontariatów szkół w Zielonce

Kawiarenka szkolnego wolontariatu

Uczniowie z klasy 7b w ramach kolejnej akcji szkolnego Wolontariatu zorganizowali szkolną KAWIARENKĘ. Menu było smakowite. Można było kupić gofry, lemoniadę i galaretki domowej roboty, choć wykonane w szkole. Udało się zebrać 1487 zł, które zostaną przekazane dla Marianki z SMA, i z których zostanie zakupiona karma dla zwierząt do Punktu czasowego przetrzymywania zwierząt w Zielonce.

21 czerwca 2022 r.

Czytaj więcej: Kawiarenka szkolnego wolontariatu

Prezent od naszej szkoły dla Domu Samotnej Matki

Każda akcja, która wnosi w życie dziecka uśmiech jest bezcenna. Uśmiech dziecka ma wielką moc bo "KIEDY ŚMIEJE SIĘ DZIECKO - śmieje się cały świat". Dziękujemy za przyniesione zabawki i zaangażowanie w ich pakowanie. Z okazji Dnia Dziecka OGROMNY prezent od Szkoły Podstawowej nr 4 został przekazany dzieciom z Domu Samotnej Matki w Zielonce.

Katarzyna Żywiałkowska

1.06.2022 r.

Czytaj więcej: Prezent od naszej szkoły dla Domu Samotnej Matki

Wolontariat - informacje ogólne

Człowiek jest wspaniałą istotą nie z powodu dóbr, które posiada, ale jego czynów. Nie ważne jest to co się ma, ale czym się dzieli z innymi.”
– Jan Paweł II

Celem szkolnego Wolontariatu  jest angażowanie dzieci w różnorodne działania na rzecz środowiska społecznego oraz uświadamianie im czym jest pomoc i w jaki sposób mogą pomagać. Do głównych zadań wolontariatu należy uwrażliwianie uczniów na potrzeby innych oraz wskazywanie drogi w nawiązywaniu prawidłowych relacji z innymi, budowanie poczucia odpowiedzialności oraz rozwijanie zainteresowań i umiejętności. Aktywność wolontariuszy ukierunkowana jest na dwa zasadnicze obszary: środowisko szkolne oraz środowisko pozaszkolne

 1. Szkolny wolontariat zrzesza uczniów klas 0-3 i 4-8 na zasadach dobrowolności.
 2. Każda chętna klasa, raz w roku, tworzy bądź bierze udział w wybranej akcji charytatywnej.
 3. Akcje wolontariatu wynikają z aktualnych potrzeb środowiska społecznego.
 4. Plan Pracy Wolontariatu przedstawiany jest we wrześniu, a modyfikowany przez cały rok szkolny na bieżąco.
 5. Potwierdzony przez koordynatora udział danej klasy w więcej niż jednej akcji charytatywnej skutkuje, na koniec roku szkolnego odznaczeniem danej klasy i wręczeniem dyplomów.

Zadania:

 • rozwijanie wśród dzieci postaw otwartości i wrażliwości na potrzeby innych osób i zwierząt,
 • kształtowanie postaw i zachowań odpowiedzialnych i prospołecznych,
 • angażowanie się w działania na rzecz społeczności szkolnej i lokalnej, tworzenie więzi ze środowiskiem,
 • zapoznawanie z ideą wolontariatu,
 • kształtowanie umiejętności działania zespołowego,
 • wspieranie ciekawych inicjatyw, działań edukacyjnych,
 • pomoc rówieśnikom w trudnych sytuacjach,
 • rozwijanie pasji i zainteresowań.
 • nauka umiejętnego planowania i organizacji pracy.

Czasem drobny gest może wywołać lawinę pozytywnych działań, a uczniowie, którzy chcą nieść bezinteresowną pomoc pomagają tak potrzebującym jak i samym sobie.

wolontariat logo

Strona 1 z 2