Search

Zadania do wykonania - 16 marca

Materiał do pracy w domu na pierwszy tydzień (klasa 1C)
1. Matematyczne karty pracy (xero) 2. Elementarz odkrywców - Dzień odkrywców str. 32-37 3. Ćwiczenia Matematyka str. 21, 22 (oprócz zad. 1), 23-26 (Jednostkę długości - centymetr - poznamy w szkole) 4. Ćwiczenia Ed. polonistyczna str.29-37 (Kalendarz pogody będziemy wykonywać w szkole; nowe litery oraz treści przyrodnicze, wiosenne też będą opracowywane dodatkowo w szkole) 5. Kaligrafia str. 44-45 6. Czytanka str. 35, 41, 43-44, 46 7. W miarę możliwości rozwiązujemy zadania "kangurowe"