Ciekawie uczymy

Lekcje filmowe w Gimnazjum

Lekcje filmowe w Gimnazjum: „Magia kina” i „ABC mediów”

l filmowa1   Lek na całe zło

Casper fascynuje się światem muzyki. Chce spełnić marzenie i zostać kompozytorem. Pierwszym krokiem w realizacji planów jest zakwalifikowanie się do orkiestry. Los jednak stawia przed nim wyzwanie – chorobę matki. Casper stara się jej pomagać i spedzać z nią jak najwięcej czasu. Na szczęscie w trudnych dla niego chwilach wspierają go przyjaciele. Z czasem Casper będzie musiał znaleźć w sobie siłę, by walczyć o własne marzenia.

(Czas trwania: 1 godz. 35 min.)

 l filmowa2  Iluzjonista

Eisenheim wystawia w Wiedniu zdumiewające magiczne spektakle. Swoją pracą przykuwa uwagę pretendenta do tronu – księcia Leopolda. Pewien, że iluzjonista jest jedynie mistrzem konfabulacji i oszustem, książę zjawia się na jednym z przedstawień mężczyzny celem zdemaskowania jego występu. Rozpoczyna się wielka potyczka pomiędzy iluzją a rzeczywistością.

(Czas trwania: 1 godz. 50 min.)

 l filmowa3  Fantastyczna Czwórka

Historia czworga młodych ludzi, którzy przenoszą się to alternatywnego i pełnego niebezpieczeństw świata, gdzie ulegają zdumiewającej przemianie i nabierają niezwykłych mocy. Po powrocie muszą się nauczyć wykorzystać swoje nowe umiejętności i ocalić Ziemię przed wrogiem, który niegdyś był ich przyjacielem.

(Czas trwania: 1godz. 40 min.)

 

Hanna Reszka

Ciekawe zajęcia dla klas O

 ryz

24 maja ( czwartek ) klasa 0a miała ogromną frajdę, gdyż barwiła ryż bibułą. 
Wykorzystanie ryżu w pracy z dziećmi to wartościowa zabawa sensoryczna, która dostarcza bodźców stymulujących, ale i pobudza wrażliwość zmysłową. Przesypywanie ryżu, układanie z niego wzorów rozwija sprawność manualną dziecka, kreatywność oraz wyobraźnie. 
Zabarwiony ryż przesypany do słoiczków stoi na parapecie i pięknie zdobi salę.

Zajęcia korekcyjno – kompensacyjne

W Gimnazjum od wielu lat odbywają się zajęcia korekcyjno – kompensacyjne. W pierwszym półroczu tego roku szkolnego uczęszczało na zajęcia około 120 uczniów z wszystkich klas naszej szkoły. Na spotkaniach gramy w gry edukacyjne, rozwiązujemy quizy, krzyżówki, ale także piszemy i czytamy. Wszystko po to, by usprawnić funkcje niezbędne do nauki szkolnej – lepiej zapamiętywać informacje, zrozumieć ich sens i znaczenie, jak najlepiej korzystać z przekazu nauczycieli na lekcji, usłyszeć i zobaczyć to, co ważne i potrzebne. Ponadto trenujemy ortografię, by słowo pisane świadczyło o szacunku do ojczystego języka.

Czytaj więcej: Zajęcia korekcyjno – kompensacyjne

Festiwal Nauki

festiwal nauki 235

„Sztuka nauczania jest tylko sztuką rozbudzania ciekawości
w młodych duszach po to, aby następnie je zaspokajać”
Anatol France

Festiwal Nauki  na stałe wpisał się w tradycje naszej szkoły. Pierwszy zorganizowaliśmy w maju 2004 roku.

Celem Festiwalu jest propagowanie nauk przyrodniczych zgodnie z priorytetem Strategii Lizbońskiej, poszerzanie w fascynujący sposób  wiedzy uczniów o otaczającym nas świecie, doskonalenie umiejętności myślenia naukowego uczniów, poprzez wykorzystanie wiedzy do identyfikowania i rozwiązywania problemów fizyko – chemicznych.

Festiwal ma formę wykładów i prezentacji z  bardzo dużą ilością eksperymentów dostosowanych do wieku i wiedzy uczniów. Wykłady prowadzone są przez m.in., zaprzyjaźnionego z naszą szkołą pana dr hab. Andrzeja Wysmołka, profesora Uniwersytetu Warszawskiego z  Wydziału Fizyki Doświadczalnej, studentów Chemicznego Koła Naukowego „Flogiston” działającego na Wydziale Chemicznym Politechniki Warszawskiej, pracowników Wojskowego Instytutu Technicznego  Uzbrojenia z Zielonki.  Do tej pory gościliśmy: dr hab Radosława Przeniosło, prof Szymona Malinowskiego, dr hab. Zygmunta Szeflińskiego, dr hab. Krzysztofa Koronę, dr hab. Krzysztofa Karpierza. Dzięki naszym szanownym prelegentom uczniowie zapoznali się m.in. z następującymi tematami:

Czytaj więcej: Festiwal Nauki

Projekty unijne realizowane w Miejskim Gimnazjum

  •  projektLata 2010 – 2012 – Program Operacyjny Kapitał Ludzki, Priorytet IX. Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach, 9.1. Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty, 9.1.2.  Projekt „Miejskie Gimnazjum w Zielonce szkołą sukcesu dla każdego ucznia”. Celem projektu było wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów zielonkowskiego gimnazjum oraz doskonalenie systemu zarządzania jakością dla podniesienia poziomu kształcenia. Projekt obejmował liczne działania , wśród których były: Zarządzanie projektem, promocja projektu, rekrutacja uczestników na zajęcia, zorganizowanie zajęć wyrównawczych i dodatkowych z matematyki, fizyki i chemii, opracowanie 9 autorskich programów zajęć, zorganizowanie wyjazdów motywacyjnych dla uczestników projektu, przeprowadzenie kursu języka angielskiego na czterech poziomach zaawansowania językowego, przeprowadzenie kursu komputerowego zakończonego egzaminami na certyfikat ECDL, przeprowadzenie warsztatów kształcenia charakteru i umiejętności uczenia się, a także zajęć indywidualnych terapii integracji sensorycznej, ponadto doskonalenie systemu zarządzania jakością i ewaluacja projektu. Cele projektu zostały osiągnięte. Ponad 400 uczniów wzięło udział w zajęciach i działaniach projektowych i rozwinęło umiejętności z przedmiotów matematyczno – przyrodniczych, języka angielskiego, informatyki, a także kształtowania charakteru i uczenia się. Nauczyciele wzbogacili swój warsztat metodyczny o nowe metody pracy ( angliści współpracowali z native speakerem, a psycholodzy ze specjalistą – psychologiem klinicznym), a także zyskali  nowe doświadczenie w realizacji projektów unijnych. Szkoła podniosła swój prestiż przez fakt prowadzenia atrakcyjnych zajęć dodatkowych dla uczniów, udoskonaliła system zarządzania jakością, a także przez zakup sprzętu multimedialnego,  wzbogaciła bazę dydaktyczną.
Czytaj więcej: Projekty unijne realizowane w Miejskim Gimnazjum

Projekt "Poznaję przyrodę, badam, eksperymentuję oraz dbam"

biologia 03

W roku szkolnym 2015/2016 mgr Sylwia Bodjańska nauczyciel biologii zrealizowała projekt pt: "Poznaję przyrodę, badam, eksperymentuję oraz dbam". Szkoła otrzymała wyposażenie pracowni biologicznej - ekopracowni  w nowoczesnej generacji sprzęt audiowizualny: tablica multimedialna, TV podłączony za pomocą WiFi do laptopa, urządzenie wielofunkcyjne, wieżę. Sala biologiczna wyposażona jest w biblioteczkę ekologiczną. Ponadto w pracowni są mikroskopy, zestawy badawcze do analizy wody, gleby, powietrza, rozpoznawania roślin i zwierzat oraz zestawy do przeprowadzania  doświadczeń , eksperymentów badawczych przez uczniów w celu rozwijania ich zainteresowań i pasji, a także  wzbogacanie ich wiedzy przyrodniczej i biologicznej przez poznawanie drogą doświadczeń i eksperymentów.

Czytaj więcej: Projekt "Poznaję przyrodę, badam, eksperymentuję oraz dbam"

Zajęcia muzyczne

muzykaMuzyka ma ogromne zdolności wyrażania piękna każdej kultury.
Ze swej natury może sprawić, że zabrzmią wewnętrzne harmonie.
Podnosi intensywne i głębokie emocje, a swoim czarem wywiera ogromny wpływ.

Jan Paweł II

Muzyka ma ogromny wpływ na rozwój intelektualny dziecka, pomaga w nauce innych przedmiotów, rozwija matematycznie.

Czytaj więcej: Zajęcia muzyczne