Aktualności

„Opowiem Ci o swoim Patronie…”

16 listopada  dla naszej społeczności szkolnej miał miejsce wyjątkowy i szczególny dzień. Po raz kolejny, choć dzięki łączu internetowemu, mogliśmy się zobaczyć i uczcić osobę dla nas szczególną – Stefana Kardynała Wyszyńskiego. Było to swoistego rodzaju podsumowanie wystawy dotyczącej Prymasa Tysiąclecia, którą mieliśmy okazję oglądać w naszej placówce. Na uroczystości pojawili się wyjątkowi goście związani z Kardynałem. Pani Iwona Czarcińska, która znała naszego Patrona osobiście, przybliżyła nam jego postać i opowiedziała o jego wkładzie pracy w historię naszej Ojczyzny. Ksiądz prałat Mieczysław Stefanik, także podzielił się z nami własnymi wspomnieniami dotyczącymi spotkań ze Stefanem Kardynałem Wyszyńskim. Obejrzeliśmy prelekcję przygotowaną przy pomocy uczniów klasy 5b, oraz efekt współpracy całej młodzieży SP4 z klas 4-8 w postaci nagrania „Społecznej Krucjaty Miłości”. To była dla nas piękna, niezwykle wzruszająca lekcja historii i patriotyzmu w XXI wieku.

 

Aleksandra Czechowska 

16.11.2021 r.

Szkolne obchody Dnia Niepodległości

Dnia 10 listopada w naszej szkole odbyły się obchody 103. rocznicy odzyskania przez Polskę niepodległości. Narodowe Święto Niepodległości to ważne i piękne święto. Przypomina nam o tym, że wolność i niepodległość nie jest nam dana na zawsze, dlatego musimy o nią dbać i pielęgnować pamięć o tych, dzięki którym żyjemy w wolnym kraju, dlatego właśnie uczniowie Naszej szkoły co roku gorliwie przygotowują się do jego obchodów. Tegoroczne obchody były inne niż te, do których jesteśmy przyzwyczajeni, stan epidemiczny bardzo ograniczył nam pole działania, ale dzięki zaangażowaniu uczniów i nauczycieli ten dzień był, jak co roku, dniem podniosłym, wypełnionym wzruszającymi występami oraz prezentacją.

 

Młodsi uczniowie pod kierunkiem swoich Wychowawców zorganizowali koncert pieśni patriotycznych. Podczas kolejnych przerw w baseniku kolejno wybrzmiały pieśni: "Przybyli ułani pod okienko" w wykonaniu klas pierwszych, "Kadrówka" przygotowana przez klasy drugie, klasy trzecie zaśpiewały pieśń pt. ” Wojenko, wojenko”, zeróweczki wzruszyły nas swoim wykonaniem piosenki „Co to jest niepodległość”.

 

Za pośrednictwem platformy Classroom mogliśmy uczestniczyć w prezentacji, którą przygotował Samorząd Uczniowski pod kierunkiem pani Aleksandry Czechowskiej. Przypomniana w niej została historia niewoli naszej ojczyzny, począwszy od dnia, kiedy Polska przestała istnieć na mapie Europy jako niepodległe państwo, przez dzieje tragicznej walki naszego narodu o wyzwolenie, aż po dzień odzyskania niepodległości. 

 

Jak co roku o godzinie 11.11 wszystkie klasy odśpiewały "Mazurka Dąbrowskiego" razem... Choć oddzielnie, każda klasa w swojej sali. Co roku pamiętamy i będziemy pamiętać, ponieważ:

 

„Naród, który traci pamięć przestaje być Narodem – staje się jedynie zbiorem ludzi, czasowo zajmujących dane terytorium”

                                                                                                                                                                                    Marszałek Józef Piłsudski

Emilia Malinowska

 10.11.2021 r.

 

Czytaj więcej: Szkolne obchody Dnia Niepodległości

Konkurs literacko - plastyczny

konkurs o wyszyskim plakat10241024 1

REGULAMIN KONKURSU LITERACKO-PLASTYCZNEGO

pt. „OPOWIEM CI O MOIM PATRONIE SZKOŁY – KARDYNALE STEFANIE WYSZYŃSKIM”

Organizator:

Szkoła Podstawowa nr 4 w Zielonce.

  1. Cele konkursu:

Popularyzacja wśród uczniów osoby patrona szkoły Kardynała Stefana Wyszyńskiego. Promowanie twórczości literacko-plastycznej oraz rozwijanie kreatywności, wyobraźni, talentu literackiego i plastycznego.

Założeniem konkursu jest rozwijanie wrażliwości oraz wyobraźni młodych autorów i artystów, a także popularyzowanie własnego warsztatu pracy.

  1. Uczestnicy:

Konkurs jest adresowany do uczniów Szkoły Podstawowej nr 4 w Zielonce i odbywa się w dwóch kategoriach:

- literackiej,

- plastycznej.

Obowiązuje podział na trzy grupy wiekowe:

- uczniowie klas I-III

- uczniowie klas IV-VI

-uczniowie klas VII-VIII

  1. Wymagania konkursowe:

Zadaniem ucznia w kategorii literackiej jest napisanie dowolnej pracy literackiej według swojego pomysłu (np. list, opowiadanie, wiersz lub inne).

Prace w kategorii plastycznej powinny być wykonana w formacie A3 na bloku technicznym, dowolną techniką – poza formami przestrzennymi (np. farby, kredki, pastele, collage lub inne).

Każda praca konkursowa powinna być podpisana (na odwrocie ) imieniem i nazwiskiem ucznia z zaznaczeniem klasy, do której uczęszcza.

  1. Kryteria oceny prac:

Kategoria plastyczna:

- zgodność z regulaminem konkursu,

- twórczy i kreatywny charakter,

- plastyczne ujęcie tematu,

- kolorystyka barw,

- technika pracy,

- estetyka wykonania.

Kategoria literacka:

- zgodność z regulaminem konkursu,

- zachowanie cech gatunku,

- poprawność stylistyczna i językowa,

- poziom literacki,

- kompozycja,

- walory artystyczne i językowe,

- estetyka wykonania,

-twórczy i kreatywny charakter.

Każda praca konkursowa musi być samodzielna i oryginalna.

W konkursie nie będą oceniane prace zbiorowe.

  1. Termin zgłaszania prac:

Prace należy składać w bibliotece szkolnej w terminie od 1 do 29 października 2021 roku.

Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi w ciągu 2 tygodni od ostatecznego terminu składania prac.

  1. Komisja konkursowa:

W skład komisji wchodzą;

- Mirosława Wypchło – Dyrektor Szkoły Podstawowej nr 4 w Zielonce,

- Anna Kuba – nauczyciel bibliotekarz,

- Anna Twardziłowska – nauczyciel religii,

-Maria Kominek – nauczyciel języka polskiego,

- Anna Gorzelany – nauczyciel plastyki.

  1. Organizator konkursu zastrzega sobie prawo do publikacji prac konkursowych w celach promocyjnych.

  1. Wzięcie udziału w Konkursie i przekazanie pracy jest równoznaczne z akceptacją postanowień Regulaminu i zasad w nim zawartych.

Zachęcamy uczniów do wzięcia udziału w Konkursie.

Na zwycięzców czekają nagrody.

 

Europejski Tydzień Kodowania w naszej szkole

Europejski Tydzień Kodowania w naszej szkole.

CodeWeek to społeczna inicjatywa, która odbywa się na terenie całej Europy i skierowana jest do  wszystkich tych, którzy są zainteresowani programowaniem lub dopiero chcą z nim rozpocząć swoją przygodę. W tym roku odbywa się w dniach 10-25 października.
EU Code Week promuję programowanie cyfrowe wśród uczestników w ciekawy i interesujący sposób. Nasi uczniowie podczas zajęć korzystają z platformy code.org i tam rozwijają swoje umiejętności programistyczne.

 

Podkategorie

Strona 7 z 68