Search

Wycieczka klas 2c i 3a do Muzeum Sportu i Turystyki w Warszawie

Muzeum Sportu i Turystyki w Warszawie powstało w 1952 r. Jest to jedno z najstarszych muzeów tego typu w Europie. Ono właśnie stało się celem wycieczki klas 2c i 3a 29 marca. W czasie zajęć dzieci zapoznały się z historią igrzysk, symbolami olimpijskimi oraz najwybitniejszymi polskimi olimpijczykami. Uczniowie mieli również możliwość zobaczenia oryginalnych medali olimpijskich, maskotek oraz zniczy olimpijskich.

Ekspozycja przybliżyła uczniom sylwetki wielu wybitnych sportowców reprezentujących liczne dziedziny sportu. Wśród najwybitniejszych byli Janusz Kusociński, Irena Szewińska, Bronisław Malinowski, Stanisław Królak, Ryszard Szurkowski, Władysław Komar.

Wycieczka zakończyła się spacerem po muzealnym ogrodzie oraz podziwianiem rzeźb różnych dyscyplin sportu. Uczniowie mogli również stanąć na podium do klasowego zdjęcia.

 

Emilia Malinowska

Muzeum Sportu

 

Muzeum Sportu1

 

Muzeum Sportu2

 

Muzeum Sportu3

 

Muzeum Sportu4

 

Muzeum Sportu5

 

Muzeum Sportu6

 

Muzeum Sportu7

 

Muzeum Sportu8

 

Muzeum Sportu9

 

Muzeum Sportu10

 

Muzeum Sportu11

 

Muzeum Sportu12

 

Muzeum Sportu13

 

Muzeum Sportu14

 

Muzeum Sportu15