Search

Dzień Ziemi 2022

 Dzień Ziemi obchodzony 22 kwietnia to czas, kiedy ludzie na całym świecie łączą siły, aby uświadomić wszystkim, że wspaniałe dary przyrody trzeba wykorzystywać mądrze - tak, aby starczyło ich dla przyszłych pokoleń. Musimy być przyjaciółmi przyrody - ekologami i dbać o środowisko. Budzenie wśród dzieci współodpowiedzialności za stan środowiska w przyszłości, poczucia troski o stan czystości najbliższego otoczenia oraz wychowanie w duchu miłości i szacunku do przyrody, to główne cele tegorocznych obchodów Dnia Ziemi w naszej szkole.

 

Agata Wróblewska

22.04.2022 r.

Dzien Ziemi 1

 

Dzien Ziemi 8

 

Dzien Ziemi 2

 

Dzien Ziemi 3

 

Dzien Ziemi 4

 

Dzien Ziemi 5

 

Dzien Ziemi 6

 

Dzien Ziemi 7