Search

Praca metodą stacji w klasie 1c

Metoda stacji ma wiele zalet. Największą z nich jest pobudzanie aktywności wszystkich uczniów przez cały czas trwania lekcji. Metoda ta daje uczniom poczucie przynależności do grupy, możliwość wykazania się inicjatywą, szansę odniesienia sukcesu. Tak właśnie pracowała klasa 1c.

14.11.2023 r.

Stacje 1c 2

Stacje 1c 3