Search

Wyniki egzaminu ósmoklasisty 2019r.

Gratulujemy osiągnięcia świetnych wyników egzaminu ósmoklasisty!


wyniki eg 8 2019

 Wyniki przedstawiane są również w skali staninowej, która odpowiada nam na pytanie jaką pozycję zajmuje wynik osiągnięty przez szkołę na tle wyników osiągniętych przez całą badaną populację. Skala staninowa wprowadza 9 przedziałów wyników. Wyniki naszej szkoły w staninach:

wyniki eg 8 2019 staniny

Egzamin zdawało 49 uczniów.

Cztery uczennice uzyskały wyniki 100%:

Z języka angielskiego: Emilia Bagińska, Sonia Deriglasoff, Gabriela Rukat, Julia Stępniak.

.

Jesteśmy dumni z osiągniętych przez naszych uczniów wyników. Trzymamy kciuki za pomyślną rekrutację do szkół ponadpodstawowych.

Mirosława Wypchło