Aktualności

Podsumowanie Dnia Języków Obcych

dzienjezykow

W dniu 30.05.2018r. w naszej szkole odbył się Dzień Języków Obcych i konkurs języka niemieckiego „Kraje DachL“. To była prawdziwa uczta nie tylko dla językowców ale i dla uczestniczących w nim uczniów i postronnych obserwatorów.

Od godz. 9.00 przeprowadzane były w języku angielskim i niemieckim quizy, zabawy, prezentacje, monologi, występy oraz skecze z najmłodszymi uczestnikami z klas 1a i 4a szkoły podstawowej. Zorganizowane były równieżstoiska promujące różne kraje.

Uczestnicząca młodzież zarówno z Gimnazjum jak i Szkoły Podstawowej nr 4 oraz Szkoły SAT z Zielonki pokazała swoje umiejętności z zakresu wiedzy języka niemieckiego. Niektórzy uczestnicy pomimo dużego zaangażowania i posiadanej ogólnej wiedzy popełniali nieznaczącebłędy. Wynikało to z ograniczonego czasu prezentacji jak również ze stresu.

W dniu tym była zaproszona i słowa dotrzymała delegacja z XLIX LO im. Johanna Wolfganga Goethego z Warszawy. Uczniowie z pierwszej klasy Liceum pod przewodnictwem Pani Prof. Elżbiety Pawlik dali przykład, jak można uczyć się w pięknym środowisku szkoły z oddziałami dwujęzycznymi, uczestniczyć w wymianach, miećosiągnięcia na skalę nie tylko międzyszkolną, międzywojewódzką ale również na skalę międzynarodową. Zdecydowanie potwierdzali zasadę, że warto uczyć sięjęzyków obcych bo to wartość nadrzędna, która jest ponadczasową,łącząca narody. Stoisko LO cieszyło się ogromnym zainteresowaniem. Po promocji odbyła się dodatkowo prelekcja w sali nr 44 dla delegacji klas 3cich gimnazjum.

O godz. 11.00 przybył również gość specjalny Burmistrz Miasta Zielonka Pan Grzegorz Dudzik, któryw towarzystwie Pani Dyrektor Mirosławy Wypchło zapoznał się z tematyką stoisk, skosztował regionalnych potraw różnychpaństwi pogratulował uczestnikom przedsięwzięcia.

Dzień ten ozdobił również gość specjalny Antonio Jorge Rosario. Zaproszony przeze mnie Portugalczyk o godz. 13.20 wygłosił wykład w języku angielskim. Była to dowcipna, pełna humoru prelekcja na temat ważności oraz istoty posługiwania się językami obcymi.Opowiedział również o swoim kraju. Wykład miał miejsce na sali widowiskowej. W/w gość mieszka w Polsce i pracuje jako montażysta na portalu TVP Info.

Cały dzień obfitował w bardzo podniosły i uroczysty charakter .

Szanowna dyrekcja umożliwiła przeprowadzenie tego dnia w sposób jak najbardziej uroczysty i nie kolidujący z zajęciami, które odbyć się musiały. Zaplanowano tak, aby każdy uczeń mógł choć przez parę minut uczestniczyć w ekspozycji stoisk, które zlokalizowane były w baseniku.

            Nie mogę nie wspomnieć o koleżankach i kolegach, którzy byli również zaangażowani w działania zmierzające do jak najlepszej logistyki i obsługi zarówno gości jak i sprawowalipatronat nad młodzieżą.

Zostały zachowane na pewno wszelkie zasady zdroworozsądkowe, ale przede wszystkim zasady BHP.

Młodzież z klasy 3f miała niemieckie stoisko kulinarne oraz wystawiła 2 niemieckie motocykle zabytkowe: Simson S51 – 1987r.; Mz ETZ251 – 1990r. Były też stoiska o krajach takich jak: Rosja kl. 3b; Indie kl. 2c; Włochy kl. 7a; USAkl. 3c, kl. 3b; Tajwan kl.3c, kl.3d ; Belgia kl. 2b; Niemcy kl. 2e.

Malarzy niemieckich zaprezentowałakl. 2e oraz niemiecki sprzęt militarnykl. 3c .

W ramach konkursu „Fotografia świata” były fotografie z Grecji, Włoch, Chorwacji, Egiptu, Wielkiej Brytanii, Bułgarii.

Łącznie było 10 Stoisk i12 zdjęć.

Celem tej części dnia, do godz. 13.00 było wyłonienie stoiska, które wyróżniała najlepsza wiedza, zasady posługiwania się jez. obcym, kreatywność, zasady wdrażania projektów w życie, umiejętności przekazania tejże wiedzy osobom trzecim oraz kultura w ogólnym tego słowa znaczeniu.

Nie bez znaczenia dla komisji była charyzmatyczność oraz savoir viwre .

Były również piosenki w językuniemieckim oraz angielskim emitowane przez wyznaczonych uczniów z radiowęzłaszkolnego.

Całą uroczystość dokumentował Pan Paweł Jasiewicz, który zajmuje się aktywnie fotografią w kółku szkolnym „Szafa”, oraz uczennica z kl. 3a gimnazjum Zuzanna Perlejewska.

Cały dzień przebiegał wg harmonogramu, który był upubliczniony w całej szkole, w dniach poprzedzających wydarzenie.

Nadmieniam, iż w samym konkursie DachL komisja musiała poprosić o skrócenie występu do max 10 min.

W kategorii konkurs„stoiska” nagrody zdobyli :

I miejsce: Małgorzata Cymer, Julia Dziubałtowska, Agata Głowienka, Miłosz Dąbrowski, Jakub Słomczewski, Mieszko Kalinowski - kl. 3b gimnazjum przy SP 4 w Zielonce. Nagrody: słuchawki, selfistyki, głośniki.

II miejsce:ex aequo dwie grupy z kl. 3f gimnazjum przy SP 4 w Zielonce. Nagrody:książki, gry karciane, mini modele samochodów, słodycze.

W kategorii konkurs „foto”nagrodęgłównąotrzymała ucz. zkl. 2b Zuzanna Wypchło.

Pozostali uczestnicy zostali obdarowani dyplomami, słodyczami oraz dodatkową cząstkową oceną celującą z języka obcego. Specjalne wyróżnienie i nagrodę otrzymała uczennica kl. 3f gimnazjum, Izabella Małecka za namalowanie postaci Hansa w stylu mangi japońskiej.

W konkursie językaniemieckiego „Kraje DachL” nagrody zdobyli :

w kategorii Szkoła Podstawowa:

I miejsce Szkoła Podstawowa SAT wZielonce:Jakub Knycpel, Ignacy Kaleta kl. 7. Nagroda to bezprzewodowy sprzęt grający.

w kategorii Gimnazjum:

I miejsce Szkoła Podstawowa nr 4 w Zielonce:Bartosz Skonieczny, Kacper Pergół,

Jakub Ślepowroński kl. 2b. Nagrody: słuchawki, długopisy, słodycze, sprzęt piśmienniczy.

II miejsce Szkoła podstawowa nr 4 w Zielonce: ex aequo kl. 2b, kl. 3f. Nagrody: książki , słowniki niemiecko- polskie, ozdobne pudełka, sprzęt do pisania.

III miejsce Szkoła Podstawowa nr 4 w Zielonce: kl. 2a. Nagrody: książki, sprzęt do pisania,słodycze, napoje.

Wyróżnienia dostali organizatorzy z Gimnazjum: Mikołaj Nowakowski, Katarzyna Mańk, Maja Nienałtowska z kl. 3f .

Sponsorami nagród był Burmistrz Miasta Zielonka, Rada Rodziców Szkoły Podstawowej nr 4 w Zielonce oraz Pan Wojciech Bardowski z OKiS.

Dzień minął szybko i bardzo ciekawie. Była to lekcja kultury, współdziałania międzyludzkiego, poznawania kultury, tradycji, postępów technologii i obyczajów innych państw.

Dzięki temuwydarzeniu jesteśmy wszyscy bogatsi w wiedzę o innych państwach.

Była to swego rodzaju podróż po innych krajach, która potwierdza maksymę:

Z językiem wszędzie jesteś w domu“ Edward De Waal

Głównym organizatorem Dnia Języków Obcych była Pani Zofia Flis,nauczycielka języka niemieckiego w Szkole Podstawowej nr 4 w Zielonce.

Z pozdrowieniami

Zofia Flis Zielonka, dnia 05.06.2018r.

Kolejny sukces uczniów i nauczycieli SP4! - wyniki egzaminu gimnazjalnego 2018

Wykrzyknik 2Uzyskane wyniki potwierdzają w sposób obiektywny, iż po raz kolejny wyniki naszych uczniów są powodem do dumy. Wartości procentowe plasują nas powyżej wyników powiatu i województwa.

W bieżącym roku do egzaminu przystąpiło 187 uczniów. Wyników 100% uczniowie uzyskali w 56 przypadkach.

Wytężona praca zaowocowała wysokimi wynikami.

 

Zakres egzaminu SZKOŁA POWIAT WOJEWÓDZTWO
GH - P język polski 75 71 70
GH - H historia 67 61 61
GM - M matematyka 55 52 55
GM - P przyroda 60 57 59
GA - P język angielski podstawowy 76 71 72
GA - R język angielski  rozszerzony 61 54 57

Gratulacje dla uczniów i nauczycieli!

Dzień Języków Obcych

Wszystkie  osoby zainteresowane wzięciem udziału w konkursie informujemy, że termin zgłoszeń wydłużono do 28 maja. Zapraszamy do wzięcia udziału.

zaprozosiaf1

Strona 10 z 56